16 FEB 2017 SVENSKA HJÄLTAR

Tobias räddade sin granne från branden

 Tobias Hedqvist, 32, från Kolsva hörde brandlarmet från grannens lägenhet och agerade direkt.

<

11

10

9

8

7

6

5

...

1