26 DEC 2017 JÖNKÖPING

Här ska det byggas ett nytt HVB-hem

 Ett nytt HVB-hem ska byggas i korsningen Hammarvägen-Egnahemsvägen-Stenbäcksvägen i Norrahammar.