Revolutionskvarten: Gud och skärmtid

 Gud och skärmtid. Hur hänger det ihop? I Revolutionskvarten pratar Erika Kits Gölevik och Martin de la Foi om vår längtan efter något större, samtidigt som vi känner stor rädsla inför det okända – och finns det något bättre sätt att fly undan än bakom en skärm?

Sida 1

ÄLDRE