GW:s varning till småsparare: ”Riskfylld verksamhet”

 ”Försöker avråda folk från att hålla på med det”