Penningpolitik

Penningpolitik, ibland kallad monetär politik, berör penningmängden i ekonomin och hur hög räntan ska vara vilket bestäms av Riksbanken.