12 MAR 2020 TRAFIK

På väg 777 hindras trafiken av nedfällna träd

 Trafiken på väg 777 mellan trafikplats Skurup och Rävamöllan i båda riktningarna påverkas av nedfallna träd.

<

1

...

380

381

382

383

384