SMHI

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, har som uppgift att ta fram prognoser för väder, vind, vatten samt klimat och miljö. Läs Aftonbladets samlade rapportering om expertmyndigheten här.

RELATERADE ÄMNEN

Väder

Norrland

Sverige

Svealand

Klart.se

Malmö