SMHI

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, har som uppgift att ta fram prognoser för väder, vind, vatten samt klimat och miljö. Läs Aftonbladets samlade rapportering om expertmyndigheten här.

RELATERADE ÄMNEN

Väder

Sverige

Malmö

Norrland

Svealand

Uppsala

Klart.se