Publicerad:

Granskning av Trump inledd

Material från ett 60-tal personer ska begäras in

Publicerad: