Publicerad:

Samiska kvarlevor återförda

För 70 år sedan grävdes 25 samiska gravplatser upp från den gamla kyrk- och marknadsplatsen Gammplatsen i Lycksele.
Nu har de döda återförts till sin ursprungliga gravplats. Det största återlämnandet av mänskliga kvarlevor i Sveriges historia.

Publicerad: