Publicerad:

Här landar planet med 1,5 ton desinfektionsmedel

Det råder stor brist på skyddsutrustning och materiel på många håll inom den svenska sjukvården men i dag landade ett flygplan med en välkommen last - 1,5 ton desinfektionsmedel från Asien.

Publicerad: