Publicerad:

Pass 11: Starkare axlar och nacke

Ett funktionellt och starkt axel- och nackparti är en av överkroppens viktigaste försäkringar mot många vanliga krämpor och problem.
Här är PT:n Thomas Skoglunds program på 15 minuter.

Publicerad: