Utan boende kommer ingen integreras bra

Debattörerna: Det krävs omfattande reformer för att vi ska få in alla nyanlända i samhället

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Alireza Akhondi och Alfred Askeljung: Om regeringen inte presenterar genomgripande reformer för att öka byggtakten och rörligheten på bostadsmarknaden så kommer vi aldrig att klara av att integrera alla nyanlända.
Foto: THINKSTOCK
Alireza Akhondi och Alfred Askeljung: Om regeringen inte presenterar genomgripande reformer för att öka byggtakten och rörligheten på bostadsmarknaden så kommer vi aldrig att klara av att integrera alla nyanlända.

DEBATT. Sverige har i en allt mer orolig värld och under lång tid tagit emot och erbjudit skydd åt många nya invånare i form av studenter, arbetskraftsinvandrare, flyktingar och dess anhöriga.

Nya människor som kommer till Sverige berikar inte bara vår kultur och vårt land, utan skapar också stora ekonomiska värden när de kommer i arbete, studerar och startar nya företag.

Det förutsätter dock att vi klarar av integrationen samtidigt som vi har en historisk befolkningsökning.

Bostadsbristen är rekordhög och nio av tio kommuner har bostadsbrist. Utan boende kan ingen integreras bra. Trots att det byggs rekordmycket så räcker inte det för att möta behoven. Bara i Stockholmsregionen behöver byggtakten öka från 16 000 till över 20 000 nya bostäder per år.

Om regeringen inte presenterar genomgripande reformer för att öka byggtakten och rörligheten på bostadsmarknaden så kommer vi aldrig att klara av att integrera alla nyanlända.

Det 22-punktsprogram som bostadsminister Peter Eriksson har lagt fram är bra, men innebär tyvärr bara marginella förändringar.

Vi behöver tuffa och genomarbetade förändringar av hela systemet. Det är tyvärr talande att inget av de stora partierna vågar genomföra tillräckliga reformer. Som riksdagskandidater för Centerpartiet så vill vi presentera fyra reformområden för bostadspolitiken:

Genomför en skatteväxling på bostäder.

Dagens ränteavdrag trissar upp bostadspriserna och snedvrider finansieringen av nya bostäder. Samtidigt skapar reavinstskatten inlåsningseffekter för de som vill flytta från sitt ägda boende. Genom att fasa ut ränteavdraget och reavinstskatten så kommer vi åt båda dessa problem.

Se över hyresreglering och utred social housing.

Hyresregleringen har skapat ett A- och B-lag på bostadsmarknaden. Samtidigt har svarthandeln med hyreskontrakt tagits över av organiserad brottslighet, enligt en rapport från Stockholmspolisen. Med hyressättning efter tillgång och efterfrågan så kan lagliga förstahandskontrakt erhållas utan decennier av kötid. Vi behöver också se över social housing eller riktade bostadsbidrag så att ekonomiskt utsatta kan få ett tryggt boende.

Stadsplanera för trygghet och blandstad i utanförskapsområden.

Ett av de största problemen i våra utsatta förorter är otrygghet och segregation, som delvis är ett resultat av den funktionsseparerade stadsbyggnaden under 1900-talet. Alla människor har rätt att bo i attraktiva och blandade miljöer. Vi behöver också fler vägar till ägt boende överallt, inte bara i innerstäderna. Vi behöver fler projekt som Rinkebyterassen i norra Stockholm för att lyfta stadsdelar och öka andelen ägt boende i förorten.

Gör en genomlysning för att underlätta för fler bostäder och snabbare byggande.

Överklaganden, långa planprocesser och det restriktiva strandskyddet är omskrivna hinder. Vi behöver en genomgripande översyn av hur strandskydd, plan- och bygglag, överklagandemöjligheter och byggnormer kan göras om för att vi ska kunna bygga fler och billigare boenden i hela landet. Ett förenklat och digitaliserat förfarande för bygglov, samråd och medborgardialog kan vara del i detta.

Som riksdagskandidater för en av de regioner som växer snabbast i landet och tar emot flest nya invånare så ser vi behovet av reformer på bostadsmarknaden. Bara så kan vi klara av integrationsutmaningen.


Alireza Akhondi, riksdagskandidat Centerpartiet i Stockholms län, integrationschef
Alfred Askeljung, riksdagskandidat Centerpartiet i Stockholms stad, tidigare förbundsordförande för Centerstudenter


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE