Mejla

Lena Mellin

I GÅR 06.32

Männen halkar efter på alla fronter

Mellin: Det är inte bara i politiken kvinnorna tar för sig

11 JUNI

Låt dem slippa det digitala tyranniet

Låt partiledarna slippa den digitala tyranniet. Skjut upp alla tal tills de kan stå inför en vanlig publik som reagerar på det som säg. De nuvarande är det få, om ens ingen, som bryr sig om.

10 JUNI

Hotet att fälla Löfven är löjligt

Mellin: Hur ser Vänsterpartiets alternativ till Löfven ut?

LÄS MER