Mejla

Jan Guillou

19 JUNI KOLUMNISTER

Natomotståndet bygger på faktisk kunskap – inte ”antiamerikanism”

 Antiamerikanism är en typisk företeelse inom den högersta borgerligheten.

1

2

3

4

5

...

15

>