Skrota Dublinsystemet – inför fasta kvoter

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Liberaler i EU-parlamentet: Samarbetet inom EU måste bli starkare

Cecilia Wikström (FP) och Fredrick Federley (C) är två av de sju liberala EU-parlamentariker som vill se Dublin-förordningen skrotad.
Cecilia Wikström (FP) och Fredrick Federley (C) är två av de sju liberala EU-parlamentariker som vill se Dublin-förordningen skrotad.

DEBATT. I tider när mänskligheten står inför utmaningar som kan framstå som omöjliga att hantera så blir idéer och värderingar viktigare än nationaliteter och landsgränser. Känslan av sorg och frustration – men också beslutsamhet – som genomsyrat Sverige efter rapporteringen av de senaste veckornas flyktingkatastrofer återfinns i hela Europa.

Värderingar om öppenhet, medmänsklighet och solidaritet med människor som flyr är lika lite värderingar knutna till medborgare i ett visst land som intolerans eller slutenhet. De liberala värderingar som vi sett så tydliga exempel på den senaste veckan är inte värderingar som återfinns hos alla människor, men de återfinns i alla länder.

Frågan om EU ska göra mer både för att lösa konflikter och ta ett större ansvar för att hjälpa människor i nöd är därför inte främst en konflikt mellan nationer, utan en konflikt mellan ideologier. I hela EU driver vi liberaler nu på för att den solidaritet som vi känner för de människor som flyr hit ska vara en solidaritet som i konkret politik omsätts till gemensamt ansvarstagande från samtliga EU:s medlemsländer. De värderingar som genomsyrar den svenska öppenheten är inte specifikt svenska utan genomsyrar mängder av politiska rörelser i Europa.

Från den liberala gruppen i Europaparlamentet driver vi nu på för att de värderingar som synts så väl i demonstrationer och insamlingar också ska avspegla sig i den faktiska politiken. För oss är det uppenbart att lösningarna på den situation vi är och fortsatt kommer att vara i kräver gemensamma lösningar och mer av samarbete i Europa.

Under de kommande veckorna kommer migrationsfrågorna stå högst på den europeiska agendan. I Europaparlamentet vill vi bland annat verka för att det ska skapas säkra centra i konliktområdens närhet där humanitära visum ska kunna utfärdas för att skapa möjligheten att på ett säkert sätt ta sig till Europa för att kunna söka asyl. Den politiska doktrin som i dag råder, med avsaknad av lagliga vägar till EU, måste brytas då den de facto innebär murar långt högre än de murar som nu byggs runt om i Europa.

För oss liberaler är det självklart att det är EU:s gemensamma ansvar att såväl arbeta med kraft för att lösa de konflikter som rasar världen över, som att gemensamt ta ansvar för att hjälpa de människor som söker sig hit. Vår övertygelse är att det krävs en mer gemensam asylpolitik i EU, där Dublinsystemet skrotas och det införs en permanent fördelningsmekanism där varje land i EU förbinder sig till att ta emot asylsökande utefter de förutsättningar som finns i respektive land.

EU grundades med övertygelsen om att det är mer som enar oss människor än vad som splittrar oss. Dessa värderingar har under den senaste veckan dragit fram som en behaglig varm vind genom Europas gator och torg. Nu är tiden inne för att dessa värderingar också ska genomsyra de politiska besluten.

Fredrick Federley,

Europaparlamentariker (C)

Cecilia Wikström,

Europaparlamentariker (FP)

Angelika Mlinar,

NEOS - das Neue Österich, Österrike

Morten Helveg Pedersen,

Europaparlamentariker Det Radikale Venstre, Danmark

Marietje Schaake,

Europaparlamentariker, Democraten 66, Nederländerna

Nils Torvalds,

Europaparlamentariker, Svenska Folkpartiet, Finland

Sophia In´t Veld,

Europaparlamentariker, Democraten 66, Nederländerna

Publicerad: