Pojkar utför våldet – sätt dem i skolbänken

Debattören: Om våldet ska upphöra måste vi rikta oss till de som utför dåden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

2015 lagfördes 156 individer för mord och dråp i Sverige. Av dessa var 94 procent män, skriver Petter Martinsson.

Foto: MARCUS ERICSSON
DEBATT

DEBATT. Den som varit någorlunda insatt i den senaste tidens nyhetsrapportering kan inte ha undgått att lägga märke till ett antal försvinnanden och mord på kvinnor som mottagit stor medial publicitet.

Utan att nämna några enskilda fall, så känner de allra flesta till minst ett exempel på en ung kvinna som attackerats och bragts om livet under de senaste åren.

De flesta av oss vet dessutom om namnen på de personer som dödats.

Dessa vedervärdiga, bestialiska dåd väcker vår avsky och förfäran, och det med rätta. De som drabbas är ofta unga, och i allra högsta grad oskyldiga, offer för meningslösa attacker motiverade av svartsjuka, ilska, och ofta ren och skär ondska.

Även om nyhetsrapporteringen ofta fokuserar på denna typ av dåd, så är våld någonting som drabbar alla i vårt samhälle. Rik som fattig, man som kvinna. Det är ett verkligt samhällsproblem, som kan drabba vem som helst, när som helst.

Vad som däremot inte alls är lika heterogent, är identiteterna hos de personer som utför dessa vedervärdiga övergrepp mot sina medmänniskor.

De är nästan alltid, och med väldigt få undantag, män. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet lagfördes år 2015 156 individer för mord och dråp i Sverige. Av dessa var 94 procent män. För sexualbrott var denna andel ännu högre; 99 procent av alla lagförda sexualbrott 2015 begicks av män.

Statistiken kunde knappast vara tydligare, och för att bemöta detta enorma samhällsproblem krävs omedelbara åtgärder.

Alldeles oavsett om det är motiverat av medfödda egenskaper eller samhälleliga strukturer och uppfostran, så kan vi konstatera att män utgör en tydlig riskgrupp när det kommer till utförandet av våldsbrott.

I syfte att motverka detta bör riktade insatser införas snarast möjligt.

Få perioder av en människas liv är så kritiska för dess framtida utveckling som skolåren. I grundskolan lär vi oss inte bara rena ämneskunskaper som matematik och historia, utan också andra värdefulla verktyg vi behöver under resten av våra liv. Skolverkets läroplan för grundskolan, som definierar skolans uppdrag, nämner bland annat att skolan ska överföra grundläggande värden till eleverna, för att därmed ” […] förbereda dem för att leva och verka i samhället”.

En effektiv åtgärd för att minska våldsbenägenheten hos män skulle således vara införandet av obligatorisk antivåldsundervisning för pojkar i grundskolan. Detta skulle kunna utformas på olika sätt, där en medveten och öppen syn på våld och maskulinitetsideal utgör kärnan för undervisningen.

Liknande verksamhet sker redan i dag på många skolor runtom i Sverige. Ett föredömligt initiativ som tagit stora steg i rätt riktning är Machofabriken, ett utbildningspaket inriktat på jämställdhet och förebyggande av våld, som kan användas av personal på högstadiet och gymnasiet.

Genom att tidigt undervisa unga män och pojkar om maskulinitetens våldsamma baksida kan vi säkerställa att antalet våldsdåd minskar i samhället. Dessa åtgärder kan, och bör, införas omedelbart.

Annars kommer strömmen av rapporter om vidriga våldsdåd aldrig att upphöra.


Petter Martinsson, socialdemokratisk debattör och fil. kand. i statsvetenskap.


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN

Mordet på Tova Moberg

Sexualbrott

Jämställdhet

Svartsjuka