Prioritera detta och stoppa dödsolyckor

Replik från en elsäkerhetsexpert om tryggare arbetsmiljöer

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringen kan gå från ord till handling genom att förtydliga Arbetsmiljöverkets uppdrag: elteknikrelaterade arbetsplatsolyckor ska hanteras som alla andra arbetsplatsolyckor, skriver Fredrik Sjödin, Elsäkerhetsexpert, Installatörsföretagen.
Foto: Getty
Regeringen kan gå från ord till handling genom att förtydliga Arbetsmiljöverkets uppdrag: elteknikrelaterade arbetsplatsolyckor ska hanteras som alla andra arbetsplatsolyckor, skriver Fredrik Sjödin, Elsäkerhetsexpert, Installatörsföretagen.

DEBATT

DEBATT. Sex ministrar i Löfvens regering lyfter fram vikten av att förhindra dödsolyckor i arbetet. Vi som verkar inom elteknikbranschen instämmer helt i detta. Vi vet dessutom vilken åtgärd regeringen bör prioritera för att skapa en tryggare bransch.

Till skillnad från nästan alla andra branscher, om man bortser från vissa delar av kemikalieindustrin, hanterar medarbetare i elteknikbranschen dagligen ett medium som är både allmängiltigt och livsfarligt – elektrisk ström. Fel hantering kan ge ödesdigra konsekvenser.

Detta är man medveten om i branschen. Stor kraft läggs på att förbygga olyckor. Det handlar om att ha en organisation som uppmärksammar och minimerar risker, välja rätt arbetsmetoder, planera sina arbeten och använda rätt skyddsutrustning. Klassiskt arbetsmiljöarbete med andra ord. I branschen kallas det för ”elsäkerhet vid arbete”.

Trots detta händer det som inte får ske. Stress, slarv eller dåliga rutiner gör att en förälder, en partner eller någons barn skadas i arbetet.

Normalt är det Arbetsmiljöverket som utreder olycksfall som är kopplade till arbetet. Men inte när det gäller elektriker har det visat sig. Om en elektriker eller linjemontör skadas genom att de får ström i sig hanterar Elsäkerhetsverket ärendet.

Trillar samma personer ner från en arbetsplattform har det där emot varit en fråga för Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket har nämligen, mer eller mindre systematiskt, överlämnat anmälda elolyckor till Elsäkerhetsverket.

Det är dags för att den modell (”elsäkerhet vid arbete”) som branschen kan och sedan länge tillämpar, lyfts upp i det systematiska arbetsmiljöarbete som alla företag måste utföra och som Arbetsmiljöverket har tillsynsansvar för.

Regeringen kan alltså redan idag gå från ord till handling genom att förtydliga Arbetsmiljöverkets uppdrag: elteknikrelaterade arbetsplatsolyckor ska hanteras som alla andra arbetsplatsolyckor.


Fredrik Sjödin, Elsäkerhetsexpert, Installatörsföretagen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE