Polisbristen leder till laglösa svenska vägar

Debattörerna: Kontrollen av lastbilstrafiken är närmast obefintlig

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

 Kontrollerna av lastbilstrafiken från de rättsvårdande myndigheterna bit för bit plockats bort från vägarna för att i dag nästan helt lysa med sin frånvaro, skriver Rickard Gegö och Günther Mårder.
Foto: TT
Kontrollerna av lastbilstrafiken från de rättsvårdande myndigheterna bit för bit plockats bort från vägarna för att i dag nästan helt lysa med sin frånvaro, skriver Rickard Gegö och Günther Mårder.

DEBATT

DEBATT. En högprofilerad grov stöld från en lastbil nyligen kommer att förse Sveriges kriminella med ammunition under lång tid framöver.

Tankarna förs snarare till den dystopiska filmen Mad Max där huvudpersonen tillika trafikpolisen Mad Max ensam tar kampen mot våldsamma gäng längs vägarna än till det Sverige vi vill leva i.

Samtidigt är den polisnärvaro som ska upprätthålla de omfattande regelverk som styr åkerierna närmast obefintlig.

Det i media uppmärksammade fallet där 52 000 skarpladdade patroner stals från en parkerad lastbil i Bromölla efter att gärningsmannen enkelt skurit upp kapellet är symboliskt viktigt.

Även sett som en isolerad händelse är den grova stölden förödande då bytet under lång tid framöver kommer att förse grova kriminella gäng i Sverige med ammunition. Sett ur ett bredare perspektiv är stölden snarare ännu ett av alldeles för många symptom på den brist på kontroller av lastbilar som sker längs de svenska vägarna.

Paradoxalt nog så är reglerna för att kunna bedriva åkeriverksamhet i Sverige omfattande och komplexa.

Det finns krav på utbildning, kompetens och ekonomisk stabilitet för att få trafiktillstånd. Löpande ska planering och genomförande kunna granskas så att tillsynsmyndigheterna kan säkerställa att raster och körtid håller sig inom tillåtna värden.

I grunden rimliga krav, men bara om de gäller alla. I klartext kan inte fuskarna tillåtas fortsätta fuska medan de som sköter sig kontrolleras gång på gång.

Om du googlar ordet ”vägpolis” så handlar nästan alla toppresultat om falska vägpoliser (människor som utgett sig för att vara något de inte är).

Under de senaste decennierna har godsmängderna på svenska vägar ökat markant och utan dessa transporter hade hela samhället stannat av.

Parallellt med denna utveckling har kontrollerna av lastbilstrafiken (och därmed också specialistkompetensen) från de rättsvårdande myndigheterna bit för bit plockats bort från vägarna för att i dag nästan helt lysa med sin frånvaro.

Företagarna och Sveriges åkeriföretag har under lång tid efterfrågat skärpta kontroller av de oseriösa lastbilstransporterna som rullar på våra vägar.

Det är i ljuset av det givetvis positivt att regeringen har satt upp ett mål att antalet polisanställda ska öka med 10 000 fram till 2024. Men om denna ökning inte också resulterar i fler trafikpoliser med god kunskap om hur en effektiv kontrollverksamhet ska bedrivas kommer det inte göra någon skillnad.

I våra grannländers ögon kommer svenska vägar fortsätta att alltmer likna ett laglöst och dystopiskt Mad Max-samhälle.

Det måste löna sig att göra rätt. I dag är det till exempel lätt att med hjälp av sociala medier och liknande verktyg få information om var Polisen står och på det viset undviker fuskarna kontroll.

Detta måste Polisen kunna hantera genom förbättrade spanings- och tillslagsinsatser, och genom att inhämta kunskap om fuskarnas metoder från de seriösa aktörerna i branschen.

Det är positivt att det nu finns en utredning som fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att komma till bukt med problemen. När utredningen är slutredovisad får vi förhoppningsvis se åtgärder som kommer att främja brottsbekämpningen, öka trafiksäkerheten och se till att det råder sund konkurrens och goda villkor för alla i branschen.

Samtidigt har vi inte råd att vänta och vi hoppas därför att alla berörda myndigheter gör allt de kan redan i dag. Dialog med företagen i branschen är ett viktigt första steg. Vi fick nyligen 52 000 skäl att agera, det behövs inte ett enda till.


Rickard Gegö, vd Sveriges åkeriföretag
Günther Mårder, vd Företagarna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE