Grisarna vinner på en sakligare debatt

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Christofer Fjellner (M): Kampanjen mot danskt fläsk har fått oss att köpa ännu sämre kött

Christofer Fjellner, EU-parlamentariker (M).

DEBATT. Grillkvällar hör sommaren till och vi svenskar lägger allt mer av inhemskt producerat kött på grillen. Det gäller särskilt för fläskprodukter – under första kvartalet i år minskade importen av griskött med nästan tolv procent. Det är bra att svenska konsumenter har högt förtroende för de svenska grisbönderna efter det senaste årets debatt om djurvälfärd. Danmark har stått tydligast i skottgluggen i svensk medier och har närmast blivit symbolen för dålig djurvälfärd i den politiska debatten.

Men har grisarna verkligen fått det bättre av de senaste årens debatt och ändrade konsumtionsmönster?

Trenden med minskad import från framför allt Danmark inleddes redan i fjol, efter rapporter om hög antibiotikaanvändning och bristande djurhållning bland Europas grisuppfödare. Många minns säkert kampanjerna kring grisknorren i valet till Europaparlamentet. Importen av danskt griskött har fortsatt minska och föll med 30 procent under det första halvåret i år.

Men det är faktiskt inte de svenska grisbönderna som främst gynnas av att affärer och konsumenter väljer bort danskt fläskkött. Enligt Sveriges Grisföretagare fortsätter antalet grisbönder att minska i Sverige – i dag finns bara kring 900 grisbönder kvar.

Vid sidan av att Sverige har ett av världens mest strikta regelverk, drabbas grisbönder precis som andra lantbrukare av ett högt skattetryck, höjda skatter på drivmedel och höjda arbetsgivaravgifter. Istället ökar importen från länder som Tyskland och Polen.

Tyskland och Polen använder mycket mer antibiotika i sin produktion än både Sverige och Danmark. Sett till användning per kilo, ligger visserligen Danmark tre gånger högre än Sverige. Men i Polen använder man tre gånger så mycket antibiotika som i Danmark och i Tyskland är siffran mer än fem gånger så hög.

Nästan oavsett vad det är man jämför – slakteriregler, transporter, salmonellakontroll, stallinredning – ligger Danmark långt före länder som Tyskland och Polen, som nu vinner marknadsandelar på den svenska marknaden.

De nya handelsmönstren visar på vilka skeva följder det blir när den politiska debatten inte är mer nyanserad än Europavalrörelsens grisknorrskampanjer. För statistiken tyder i vilket fall på att den inte gynnat varken djurvälfärd eller svenska bönder. Däremot har det lett till att svenska köttdiskar fått mer fläskkött från länder som är sämre på att värna djurvälfärd. Och när länder som inte anstränger sig för att följa regelverken ökar sina marknadsandelar, blir det ännu svårare att få till stånd bättre regler kring mat och djuromsorg på EU-nivå.

Det är hög tid att lägga flaggorna åt sidan och ha en saklig diskussion om djurvälfärd och det svenska jordbrukets villkor. Det är bra att vi köper mer svenskt griskött, men så länge vi konsumerar mer kött än vad vi producerar är import helt nödvändig.

Lösningen kan inte vara att sluta köpa danskt fläskkött, utan att se över villkoren för det svenska lantbruket. Svartmålningen av danskt fläskkött har snarare lett till att importen av kött med lägre djurskyddskrav ökat. Om vi verkligen bryr oss om djurvälfärd är det därför hög tid att nyansera grisdebatten.

Christofer Fjellner

Europaparlamentariker (M)

Publicerad: