Debatt

Sätt stopp – svenskar köper barn utomlands

Debattören: Stärk kunskapen om sexförövarna och inrätta barnrättsövervakare på ambassader

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ecpats ordförande Kent Persson menar att alla har ansvar för att motverka övergrepp på barn. Organisationen vill att förövare ska kartläggas och barnrättsövervakare inrättas på ambassader. ”Sverige har ansvar för de svenskar som reser utomlands för att utnyttja barn sexuellt, eller som via nätet exploaterar barn världen över.” skriver han.
Ecpats ordförande Kent Persson menar att alla har ansvar för att motverka övergrepp på barn. Organisationen vill att förövare ska kartläggas och barnrättsövervakare inrättas på ambassader. ”Sverige har ansvar för de svenskar som reser utomlands för att utnyttja barn sexuellt, eller som via nätet exploaterar barn världen över.” skriver han.

DEBATT

DEBATT. I Aftonbladets reportage ”Barn till salu” får vi ta del av hur hänsynslös den sexuella exploateringen av barn är, en brottslighet där enligt de flesta uppskattningar över två miljoner barn utnyttjas.

Det handlar om barn som köps och säljs för att utnyttjas sexuellt, om övergrepp som fotas och filmas och aldrig försvinner.

Som nyvald ordförande för ECPAT Sverige vill jag visa att det är möjligt att mer effektivt motverka den komplexa och cyniska handeln med barn för sexuella ändamål.

ECPAT Sverige har sedan sin start för över 20 år sedan bekämpat barnsexhandeln. Vi har med relativt små resurser åstadkommit stora resultat. Vi har påverkat politiken att skärpa lagstiftningen och fått kommersiella aktörer att ta ett större ansvar. ECPAT har initierat flera viktiga samarbeten som gjort riktig skillnad.

Finanskoalitionen mot barnsexhandel har gjort det närmast omöjligt att betala för övergreppsmaterial med vanliga bankkort och arbetar nu med problematiken kring så kallade kryptovalutor, en uppförandekod för resebolag har vuxit och utbildar i dag som egen organisation anställda i resebranschen över hela världen.

Genom ECPAT Hotline, en anmälningssida där allmänheten kan tipsa om misstänkt barnsexhandel, bidrar vi i dag som medlem i paraplyorganisationen INHOPE till det globala arbetet med att identifiera barnet i övergreppsmaterialet. Trots detta återstår stora utmaningar i bekämpandet av en global kriminalitet som inte skyr några medel i sitt hänsynslösa utnyttjande av barn.

Sverige har ansvar för de svenskar som reser utomlands för att utnyttja barn sexuellt, eller som via nätet exploaterar barn världen över.

Barn vars verklighet Aftonbladets reportage förtjänstfullt lyfter fram. Några av de viktigaste punkterna för att stärka arbetet är:

Sverige är ett så kallat ”pathfinder country” i arbetet mot våld och övergrepp av barn. Sverige har tagit på sig en roll att visa vägen för andra länder om hur barnets rättigheter kan stärkas. Trots detta är kunskapen om barnsexhandel klart otillfredsställande på många av Sveriges utposter i världen.

Vi har därför tagit fram ett förslag till utrikesdepartementet om att svenska ambassader i världen, som verkar i länder där vi vet att barn exploateras sexuellt, ska ha en barnrättsbevakare på plats. Alltså en specifik person som bevakar status på den sexuella exploateringen av barn i det landet och som hjälper Sveriges utposter i världen att vara en stark röst för barnen.

För att effektivare kunna motverka den efterfrågan som driver på svenska förövares handel med barn måste denna brottslighet kartläggas. Annars vet vi inte vad vi jobbar emot!

Sverige vet i dag helt enkelt för lite om svenska förövare som begår sexualbrott mot barn utomlands. Med bättre kunskap stärker vi också arbetet mot barnsexhandeln.

Utan tips kan polisen inte agera. Alla som ser något de misstänker kan vara sexualbrott mot barn måste anmäla, till lokal polis eller till svensk polis.

En svensk förövare kan dömas för sexualbrott mot barn utomlands även efter hemkomsten, i svensk domstol.

Det förebyggande arbetet måste få ett starkare fokus. Det krävs inte bara en ökad kunskap hos barn, föräldrar och alla som arbetar med eller för barn, utan också insatser för att reducera efterfrågan och hjälpa de potentiella förövare som aktivt söker hjälpen.

Brottsligheten bryr sig inte om nationella gränser och missbrukar tekniska landvinningar och legitima tjänster på nätet. Anonymiserings- och krypteringstjänster är i dag mycket användarvänliga, och finns ofta inbyggda i våra system utan att vi ens reflekterar över det.

Svenska förövare beställer och regisserar i dag övergrepp på barn i andra länder, hemifrån via webbkamera, live. För att motverka den sexuella exploateringen av barn med dessa förutsättningar krävs ett mycket starkare samarbete mellan myndigheter, näringsliv och barnrättsorganisationer, där alla är lika tydliga med att ta sitt ansvar.

Tillsammans kan vi effektivare bekämpa barnsexhandeln.

Vi är många som förfasas över innehållet i det reportage Aftonbladet genomfört. Reportaget visar med tydlighet hur skoningslös denna brottslighet här. Men det räcker inte att förfasas.

Vi måste tillsammans agera för att bekämpa barnsexhandeln.

För ytterst handlar det om att värna barnets rättigheter och att barn ska få växa upp i trygghet. Därför kommer ECPAT fortsätta det målmedvetna arbetet för en värld fri från barnsexhandel.


Kent Persson, styrelseordförande för Ecpat Sverige


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Barn till salu

LÄS VIDARE

DEBATT. Ni skyddar pedofiler – och offrar barnen

ÄMNEN I ARTIKELN

Barn till salu

Sexualbrott

Ecpat

Kent Persson