Vi hävdar demokratin – då ber SD om ursäkt

Debattörerna: Det är nog nu, Sveriges kritik mot Ungern är befogad

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SD:s Björn Söder bad om ursäkt för Sveriges kritik mot den ungerska regeringen när statssekreteraren Zoltán Kovács besökte utrikesutskottet i tisdags. SD:s agerande kändes säkert både tryggt och bra för Kovács, skriver Kenneth G Forslund och Anders Österberg.
Foto: TT
SD:s Björn Söder bad om ursäkt för Sveriges kritik mot den ungerska regeringen när statssekreteraren Zoltán Kovács besökte utrikesutskottet i tisdags. SD:s agerande kändes säkert både tryggt och bra för Kovács, skriver Kenneth G Forslund och Anders Österberg.

DEBATT

DEBATT. I tisdags besökte Ungerns statssekreterare för internationell kommunikation utrikesutskottet. SD bad om ursäkt för Sveriges kritik mot den ungerska regeringen.

Vi socialdemokrater föreslår däremot att EU enbart ska ge ekonomiskt stöd till de länder som garanterar demokrati, fri press och rättsstatens principer. 

Den ungerske statssekreteraren Zoltán Kovács mer kortfattade titel är premiärminister Viktor Orbáns talesperson. Inför hans besök i Sverige har företrädare för den regering han representerar sagt att Sverige är ett skräckexempel.

Kovács själv har sagt att han inte vill att Ungern ska begå samma så kallade misstag som Sverige. Detta uttalande kom bara några dagar innan han påbörjade sin studieresa till Sverige för att lära sig mer om vårt land.

Man får ändå ge Kovács en eloge över att han vågar besöka Sverige med tanke på den snedvridna bild de har om vårt land.

Under tisdagen var Sverigedemokraternas Björn Söder ute i medierna och bad om ursäkt för att svenska politiker stått upp för våra fri- och rättigheter och värderingar, som demokrati, fri press och rättsstatens principer.  

SD:s agerande kändes säkert både tryggt och bra för Kovács. Men vi socialdemokrater har en annan hållning. Vi vill att EU:s pengar ska villkoras och ekonomiskt stöd ska bara gå till de länder som garanterar demokrati, fri press och rättsstatens principer. 

Den socialdemokratiskt ledda regeringen föreslår därför att EU:s medlemsländer ska starta en egen granskning av rättsstatens principer. Granskningen ska bestå av ett system där EU:s medlemsländer själva, systematiskt och regelbundet granskar tillståndet för demokratin och rättsstatens principer inom EU:s alla medlemsländer.

När konservativa Fidesz erövrade regeringsmakten i Ungern vid valet 2010 påbörjades en förändring av det ungerska samhället som är både djupgående och dramatisk.

Partiet tog makten över de statliga medierna, avskedade kritiska journalister och inrättade ett medieråd med omfattande maktbefogenheter. En ny konstitution togs fram och grundlagen förändrades.

Ungerns romer är de som blivit de värst utsatta för den politik som Fidesz för. Den har gjort att klyftorna ökat, gapet mellan fattig och rik nått dramatiska nivåer och framväxten av ett nytt feodalt samhälle har kunnat ske trots medlemskap i EU där mänskliga fri- och rättigheter garanteras.

Trots hård kritik från EU fortsätter utvecklingen åt fel håll i Ungern. Högerextremister är på frammarsch och i parlamentet sitter Jobbik, ett av Europas mest inflytelserika fascistiska partier.

Sverige och Ungern brukar beskrivas som två motpoler inom EU. Det är vi, och i ärlighetens namn, om Ungern hade sökt medlemskap i EU idag så är det inte helt säkert att de hade fått bli medlemmar.

I flera länder där högernationalistiska partier kommit i regeringsställning har domstolarnas oberoende urholkats. Därför blir kampen mot högerextremismen och skyddet för demokratin EU-valets viktigaste frågor.

Ingen järnridå skiljer längre öst från väst i Europa, och det ska vi vara tacksamma över. Men en ny gräns håller på att resas – där medborgarskapet har olika värde. I väst spelar det roll hur du röstar, journalister är fria att skriva och domstolarna fylls inte av politiskt tillsatta tjänstemän.

Till saken hör också att dessa länder är de största bidragstagarna i EU. Vi i väst finansierar inskränkningar av demokratin i vissa länder. Det måste vi sluta med. Nästa års EU-budget måste villkora ekonomiskt stöd till länder med att dessa garanterar demokrati, fri press och rättsstatens principer. 

Inte en krona mer till inskränkningar av demokratin. Det är nog nu.


Kenneth G Forslund, ordförande utrikesutskottet (S)
Anders Österberg, ersättare utrikesutskottet (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE