Patienter mår bäst av nära och åtkomlig vård

Slutreplik från S om en förstatliga av sjukvården

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Närhetsprincipen måste vara fortsatt vägledande för en god och jämlik sjukvård, skriver Kaisa Karro, Rachel De Basso och Angelica Katsanidou.
Foto: Getty
Närhetsprincipen måste vara fortsatt vägledande för en god och jämlik sjukvård, skriver Kaisa Karro, Rachel De Basso och Angelica Katsanidou.

DEBATT

SLUTREPLIK. Ella Bohlin och Kristdemokraterna argumenterar för hur dåligt regionerna fungerar som ansvariga för sjukvården.

Argumentationen blir dock obegriplig när partiet samtidigt är med och styr en majoritet av landets regioner.

När den borgerliga politiken i Region Stockholm har resulterat i vårdkaos, tycks KD vilja abdikera från ansvaret genom att byta huvudmannaskap för vården och därigenom slippa ta ansvar för sina egna handlingar.

Pandemin har visat att det finns brister i samhällets sätt att fungera. Detta måste analyseras och bland annat leda till förstärkt samverkan. Men överlag har svensk sjukvård fungerat väl.

Den har under extraordinära omständigheter lyckats ställa om väl och medarbetarna har visat på storartade ansträngningar för att möta covid-19.

Därtill finns det många exempel på det goda samarbete som har bedrivits mellan beslutsfattare, tjänstemän och vård- och omsorgspersonal. Alltifrån regiongemensam upphandling av läkemedel och skyddsutrustning till personalrekrytering och iordningställande av ändamålsenliga lokaler för utökning av vårdkapacitet. Det decentraliserade beslutsfattandet har alltså fungerat generellt sett bra.

Förespråkare för en förstatligad sjukvård bör ställa sig frågan hur de regionala behoven och förankringen hos invånarna bäst tillgodoses. De bör också ta hänsyn till de svaga betyg som många statliga myndigheter har när medborgarna rankar service och bemötande.

Vi som företrädare för tre (S)-styrda regioner, som kan visa på goda medicinska resultat och patientnöjdhet, vet att en god och jämlik vård behöver bedrivas så nära patienterna som möjligt – inte så långt ifrån dem det går.

Öppenhet kommer krävas i framtiden när vården förändras. Nya arbetssätt och samverkansformer kommer bli aktuellt för en god och jämlik vård.

Däremot måste närhetsprincipen vara fortsatt vägledande. Den, i kombination med samarbete och samverkan, är nyckeln att utveckla svensk sjukvård.


Kaisa Karro, regionstyrelsens ordförande i Region Östergötland (S)
Rachel De Basso, ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län (S)
Angelica Katsanidou, regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE