Debatt

I vårdnadsmål saknas ibland enkla lösningar

PappaBarn i replik om vårdnadstvister i domstol

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hovrättens beslut har säkert inte varit lätt i den bemärkelse att det inte funnits en uppenbar, lätt lösning som löser barnens svåra situation. Vår uppfattning är att det i svåra vårdnadskonflikter ofta är så, skriver Matts Hertsberg och Anders Fors, PappaBarn.

Foto: GETTY

DEBATT

DEBATT. Maria Robsahms debattartikel är så hårt vinklad att en replik är på sin plats.

Rätten ska göra en samlad bedömning av fakta i fallet. I hovrättens beslut framgår att familjen processat tidigare vid ett antal tillfällen. Familjerätten har gjort flera utredningar om barnen. Det  finns mycket information om familjen. Att, som Robsahm insinuerar, påstå att mamman inte fått försvara sig verkar absurt.

Bakgrunden är en infekterad vårdnadstvist om två pojkar som i dag är 11 respektive 8 år gamla. Pappan har inte träffat barnen på flera år.

Svea hovrätt konstaterar att det finns två huvudsakliga risker att beakta: risken för att barnen utsätts för våld eller kränkningar från pappan och risken för att mamman exkluderar  pappan från barnens liv. Här är pudelns kärna.

Familjerätten bedömer att det inte finns risk för att pappan utsätter barnen för något som inte är bra för dem. Familjerätten konstaterar vidare att pappan sannolikt är den som bäst skulle tillgodose barnens kontakt med båda föräldrarna.

Hovrätten konstaterar vidare ”i en så avgörande fråga som barnens relation till en förälder är det inte möjligt att överlåta bestämmanderätten till små barn”. Här är en annan viktig punkt. Man ska naturligtvis höra barnen men var så pass små barn ska bo är ett vuxenbeslut. Beslutet kan få livslånga konsekvenser och att lägga det ansvaret på små barn är direkt oetiskt.

Hovrätten konstaterar att ”De kortsiktiga negativa verkningarna för barnen får dock vägas mot övriga omständigheter av betydelse för helhetsbedömningen”.

Hovrättens beslut har säkert inte varit lätt i den bemärkelse att det inte funnits en uppenbar, lätt lösning som löser barnens svåra situation. Vår uppfattning är att det i dessa svåra vårdnadskonflikter ofta är just så.

Verkar som om Svea hovrätt gjort ett väl övervägt och sammantaget insiktsfullt beslut.


Matts Hertsberg, ordförande PappaBarn
Anders Fors, vice-ordförande PappaBarn


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Skiljas – med barn

LÄS VIDARE

Ska det vara straffbart att skydda sina barn?

ÄMNEN I ARTIKELN

Skiljas – med barn

Föräldraskap

Barn & unga

Svea hovrätt

Familj