Vi vill ha ett grönare Malmö som håller ihop

C: Vår stad förtjänar en bättre budget än vad S och L erbjuder

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag presenterar vi i C vårt förslag till budget för Malmö stad. Vi föreslår vi reformer för att stärka stadens arbetsmarknad, miljöarbete och omsorg. Reformer som S och L:s budgetförslag tyvärr ekar tomt på, skriver Charlotte Bossen.
I dag presenterar vi i C vårt förslag till budget för Malmö stad. Vi föreslår vi reformer för att stärka stadens arbetsmarknad, miljöarbete och omsorg. Reformer som S och L:s budgetförslag tyvärr ekar tomt på, skriver Charlotte Bossen.

DEBATT. Rådande pandemi har satt djupa avtryck i Malmö. Den lämnar inte någon oberörd. Vi är många som har förlorat någon närstående, unga är oroliga över jobbet som gick förlorat och våra företag går på knäna.

I dag presenterar vi i Centerpartiet vårt förslag till budget för Malmö stad. Vi vill att vår stad ska stå stark även i framtiden. Därför föreslår vi reformer för att stärka stadens arbetsmarknad, miljöarbete och omsorg. Reformer som Socialdemokraterna och Liberalernas budgetförslag tyvärr ekar tomt på.  

Vår stad har en speciell plats i mångas hjärtan. Vi har en varm välkomnande befolkning, lummiga parker och långa stränder. Vi har pulserande stadsliv, nytänkande företag och lärosäten. Som en del av den dynamiska Öresundsregionen finns förutsättningar för innovation, hållbara stadsdelar och ett levande näringsliv. Förutsättningar som inte tas tillvara. 

Många har det bra i Malmö, men inte alla. Vi har högst arbetslöshet i landet, låga skolresultat och ett bristande miljö- och klimatarbete. Samtidigt kvaliteten på äldreomsorgen och stadens företagsklimat lågt. Under pandemin är klyftorna blivit ännu djupare och framtiden känns osäker för många Malmöbor. Så behöver det inte vara, så ska det inte vara.

När Socialdemokraterna och Liberalerna förra veckan presenterade sin budget ekade förslaget tomt på reformer. De styrande partierna tycks både ha glömt stadens näringsliv, miljö- och klimatarbetet och våra skolor. Samtidigt valde de att plocka hela 320 miljoner kronor från staden sparade pengar.

Det är inte rätt väg att gå. Malmö behöver en vitaminkick med reformer för att återstarta staden i kölvattnet av pandemin.

I vårt förslag till budget föreslår Centerpartiet kraftiga satsningar på stadens näringsliv. Våra företag bygger Malmö starkt. Ska vi kunna återstarta stadens ekonomi efter pandemin behövs en förstärkt dialog, mindre byråkrati och en snabbare tillståndsprocess.

Samtidigt måste arbetsför malmöbo som befinner sig utanför arbetsmarknaden erbjudas, matchning av fria aktörer och aktivitetskrav. Vi föreslår också ordentliga satsningar på skolan, med ett tillskott på 100 miljoner. Och ett kraftigt tillskott för att säkra att kvaliteten och valfriheten i äldreomsorgen stärks. 

Samtidigt måste staden ta ett krafttag mot hemlösheten och segregationen måste byggas bort. I budgeten föreslår vi en upprustning av stadens förorter med inspiration från sekelskiftets trädgårdsstäder. Vi vill se en mer blandad bebyggelse i hela staden. Samtidigt vill vi bevara stadens jordbruksmark genom förtätning och en högre bebyggelse.

Vi föreslår också plantering av fler träd, att Friisgatan ska bli en permanent gågata samt att Dalaplan ska rustas upp till ett grönare och mer trivsamt torg. 

Om Malmö ska bli en stad för alla så får vi aldrig acceptera att utanförskapet fortsätter att växa. Vi måste vända utanförskap till hopp. Malmö kan bli möjligheternas stad. 

Därför efterlyser vi i Centerpartiet kraftfullare politiska reformer från den styrande minoriteten liknande de i vår budget. Malmö förtjänar betydligt bättre än en reform-tom socialdemokratisk och liberal budget. 


Charlotte Bossen, gruppledare i kommunfullmäktige (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE