Debatt

Polska hbtqi-personer kan få asyl i Sverige

Replik från Alice Bah Kuhnke om EU:s asylregler

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Polska hbtqi-personer kan inte nekas asyl i Sverige på grund av det så kallade Aznarprotokollet. Ett undantag i protokollet gör det möjligt för EU-medborgare att söka asyl i ett annat EU-land om hemlandet utreds för brott mot EU-fördragen. Replik från Alice Bah Kuhnke.
Polska hbtqi-personer kan inte nekas asyl i Sverige på grund av det så kallade Aznarprotokollet. Ett undantag i protokollet gör det möjligt för EU-medborgare att söka asyl i ett annat EU-land om hemlandet utreds för brott mot EU-fördragen. Replik från Alice Bah Kuhnke.

DEBATT

REPLIK. Goda nyheter! Polska hbtqi-personer kan inte nekas asyl i Sverige på grund av det så kallade Aznarprotokollet. Ett undantag i protokollet gör det möjligt för EU-medborgare att söka asyl i ett annat EU-land om hemlandet utreds för brott mot EU-fördragen.

Som Emilie Stark och Anders Österberg beskriver lever hbtqi-personer på olika håll i Europa under förtryck och med befogad rädsla för att mötas med våld och diskriminering i sitt eget samhälle.

Stark och Österbergs tolkning av läget i Polen är mycket bra. Vad jag däremot inte skriver under på är deras analys om att systemet är bakbundet från att bevilja polska hbtqi-personer asyl i Sverige.

Aznarprotokollet fastslår, precis som debattörerna framhåller, att EU-medborgare i regel inte ska kunna söka asyl i ett annat EU-land.

Däremot har debattörerna fel om att protokollet blint skulle anta att alla medlemsländer kommer förbli välfungerande rättsstater. Aznarprotokollet antogs nämligen med ett antal undantag, som bland annat fastslår att protokollet inte gäller i de fall där ett artikel sju-förfarande inletts men inte avslutats.

Vad innebär då detta?
Jo, i fallet Polen har EU i enlighet med artikel sju i EU-fördraget inlett just ett sådant förfarande, eftersom det polska rättsväsendets oberoende anses vara hotat. Därför omfattas inte enskilda asylmål som berör polska hbtqi-personer av Aznarprotokollet.

När vi i EU-parlamentet enades om att unionen måste bli en frihetszon för hbtqi-personer, slog vi också fast att så inte är fallet i dag, och att hbtqi-personer därför bör ha rätt till asyl i andra EU-länder.

Jag hoppas att Sverige kommer gå före och utnyttja denna möjlighet för att säkerställa att polska hbtqi-personer kan förlita sig på att deras rättigheter respekteras, om inte i sitt hemland så inom andra delar av EU.

Detta är givetvis en nödlösning. Vi måste fortsätta kämpa för att alla delar av vår gemenskap ska bli just den frihetszon för hbtqi-personer som vi i EU-parlamentet enats om.


Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker (MP) och medlem i jämställdhetsutskottet och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Alice Bah Kuhnke

LÄS VIDARE

DEBATT Polacker har börjat söka asyl i Sverige

ÄMNEN I ARTIKELN

Alice Bah Kuhnke

Miljöpartiet

EU-politik

EU

EU-parlamentet

Hbtq

Anders Österberg