Publicerad:

Vad är Sveriges svar på Trumps attacker?

Debattören: Med USA:s nye president måste vårt försvar för internationell rätt bli starkare

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi måste utgå ifrån att Trump försöker genomföra sina vallöften och fortsätter vara precis samma person som vi sett hittills. Sverige måste nu bygga breda allianser som kan stå upp fred, klimat och alla människors lika värde, skriver Hans Linde (V).
Vi måste utgå ifrån att Trump försöker genomföra sina vallöften och fortsätter vara precis samma person som vi sett hittills. Sverige måste nu bygga breda allianser som kan stå upp fred, klimat och alla människors lika värde, skriver Hans Linde (V).

DEBATT. Nu tillträder Donald Trump som president i USA, ett skifte av administration som riskerar att få långtgående konsekvenser både nationellt i USA och för världen. Inför tillträdet har USA:s traditionella vänner i svensk debatt tonat ner situationens allvar. Man säger att en ny Trump kommer framträda och att hans rådgivare kommer hålla tillbaka honom.

Men Trump har laddat upp inför installationen genom kaotiska presskonferenser, nya Twitter-krig och attacker på Meryl Streep. Han har format en administration av islamofober, skjutglada generaler och miljardärer utan politisk erfarenhet. Vi måste därför utgå ifrån att Trump kommer försöka genomföra sina vallöften och att han kommer fortsätta vara precis samma person som vi sett under de senaste åren.

Obama lyckades aldrig infria de högt ställda förhoppningarna. Han har aldrig förtjänat det Nobelpris han fick. USA:s krig i Afghanistan fortsätter och på fånglägret Guantanamo sitter fortfarande män fängslade sen över ett decennium, utan någon form av rättsprocess. Men Trumps tillträde innebär att politiken på områden efter område läggs om till det värre. Både i USA och globalt. Det ställer höga krav på Sverige.

Sverige kommer behöva försvara grundläggande principer, som vi kanske tagit för givet.

Vi riskerar att tvingas ta strid för den globala rättsordningen, kvinnors rättigheter och att klimatförändringarna de facto existerar. Svenska företrädare kommer konfronteras med allt från ren rasism till kärnvapenhot i världssamfundets finrum.

Trump har tydligt dömt ut folkrätten och FN. Han tror på en världsordning där världens mäktiga män delar in världen i intressesfärer och gör deals bakom stängda dörrar. Han har öppnat för att erkänna den ryska annekteringen av Krim och att låta diktatorn Assad bita sig fast vid makten i Syrien.

Trump håller fast vid sitt vallöfte att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta den amerikanska ambassaden från den internationellt erkända huvudstaden Tel Aviv, vilket tveklöst skulle underblåsa konflikten i Mellanöstern.

När USA går till attack mot folkrätten och det globala samarbetet måste Sveriges försvar för internationell rätt och FN:s unika roll bli än starkare. Den viktigaste uppgiften för Sverige under de två kommande åren i FN:s säkerhetsråd kommer bli att värna freden och folkrätten.

Trump har redan inlett sin attack mot kvinnors rätt till sin egen kropp och sexualitet. Det är fråga om tid innan han börjar sabotera det globala arbetet för att rädda klimatet. Det finns en överhängande risk att USA under Trump snabbt kommer dra in stödet till FN:s befolkningsfond UNFPA, International Planned Parenthood Federation, den Gröna Klimatfonden och andra centrala internationella organ. Sverige måste därför vara berett att göra snabba omprioriteringar i biståndet för att rädda viktiga insatser och aktivt mobilisera stöd bland andra givare för dessa viktiga organisationer.

I Trump får världens starkaste militärmakt en överbefälhavare som är oberäknelig och lättkränkt. Bara det att den nyvalde presidenten upprepade gånger frågat varför man ska ha kärnvapen om man inte tänker använda dem borde ge de flesta av oss mardrömmar. Med Trump ökar risken markant att USA dras in i väpnade konflikter eller startar nya krig.

Går USA i krig så gör man det inte ensam. Risken är överhängande att övriga Nato-länder dras med som i Irak och Afghanistan.

Vill vi värna freden kommer det vara avgörande att försvara den svenska militära alliansfriheten. Vårt lands säkerhet kommer på inget sätt värnas genom ömsesidiga försvarsförpliktelser med Trumps administration. Den svenska högerns offensiv för ett svenskt Nato-medlemskap blir i ljuset av det amerikanska presidentvalet allt mer obegripligt.

Världen betalar fortfarande ett skyhögt pris för George W Bushs krig i Afghanistan och Irak. Trumps presidentskap har inte ens börjat, men risken är överhängande att vi alla tvingas leva med konsekvenserna av det under mycket lång tid framöver.

Nu måste vi bygga breda allianser och motkrafter som tillsammans kan stå upp freden, klimatet och alla människors lika värde.


Hans Linde


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:
Publicerad: