Debatt

Det är nog nu – stoppa våldet mot tågpersonal

Debattörerna: Avskaffa ensamarbete och öka samverkan med polis

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ofta befinner sig tågvärdar ensamma ute i tåget och blir därför extremt utsatta när resenärer är hotfulla och våldsamma. Som ensam ombord på tåget finns inget skydd, ingen som kan stötta, skriver Valle Karlsson och Martin Alnebring.

Foto: STEFAN JERREVÅNG, PERNILLE TOFTE, Icon Photography

DEBATT

DEBATT. Nu får det vara nog. Vi kan inte acceptera att hot, våld och sexuella trakasserier är vardag för de som arbetar ombord på tågen och vars jobb är att visera biljetter och att ge service till resenärerna.

I dagarna lanserar Seko en kampanj för att belysa den vardag som våra medlemmar ombord på tågen möter.

Ofta befinner sig tågvärdar ensamma ute i tåget och blir därför extremt utsatta när resenärer är hotfulla och våldsamma. Som ensam ombord på tåget finns inget skydd, ingen som kan stötta och det finns få ställen där du kan stänga in dig för att skydda dig.

Det senaste exemplet är sträckan Hallsberg-Kumla-Örebro där väktare fick sättas in under januari för att kunna garantera tryggheten. Detta efter en serie av incidenter med hot och våld.

Ett exempel på detta var när personer i Kumla nekades att kliva på tåget då de inte hade några biljetter. När personalen sedan skulle åka vidare försökte resenärerna slita ut personalen från tåget för att själva kunna kliva på.

Problemen är dock inte nya. I en rapport som Seko släppte i december 2019 konstaterades att en av fyra ombordanställda varje vecka upplevde att de utsatts för sexuella trakasserier. Varannan ombordanställd Seko-medlem svarade att det dagligen eller någon gång i veckan förekom hot på arbetsplatsen.

På frågan ”Förekommer det våld på din arbetsplats” svarade nästan en av fem av att det förekommer dagligen eller någon gång i veckan. Sju av tio av de tillfrågade bland tågvärdarna instämde helt eller delvis i att hot och våld var ett allvarligare problem i december 2019 jämfört med ett år tidigare.

Inget talar för att det skett någon förbättring under 2020. Snarare har situationen blivit ännu värre. Pandemin tillför dessutom ytterligare en dimension av potentiell otrygghet när tågvärdar ska avvisa en allt större grupp av resenärer som struntat i att köpa biljetter, framför allt på kortare sträckor.

Seko kräver därför:

Stopp för ensamarbete

Ensamarbete utgör en grogrund för sexuella trakasserier samt hot och våld. Genom ökad bemanning ombord på tågen skapas en bättre arbetsmiljö och personalen kan känna sig tryggare. Dagens lagstiftning är tydlig och stadgar att det inte ska förekomma ensamarbete om det finns påtaglig risk för hot och våld. Därför måste ensamarbetet ombord på tågen få ett stopp. Minst två ombordanställda ska finnas i varje tågset.

Ökad samverkan mellan tågoperatörer och samhället

Det krävs en ökad samverkan mellan kollektivtrafikmyndigheterna, trafikföretagen och fackföreningar för att hantera hot och våld samt sexuella trakasserier och för att göra trafiken mer attraktiv. En sådan samverkan borde även inkludera Arbetsmiljöverket och Polisen. Tågoperatörerna behöver också ta ett större ansvar och polisanmäla alla brottsliga händelser som sker ombord på tågen.  

Bättre offentlig upphandling

Den offentliga upphandlingen spär på problemen. Det är dags att frångå upphandling på lägsta pris och ställa krav på bemanning ombord. Av såväl arbetsmiljö- som säkerhetsskäl krävs att det ställs krav på att tågseten inom spårtrafiken minst ska ha två ombordanställda.

Utred möjligheten till tillträdesförbud

Situationen för personalen är mycket allvarlig och deras hälsa står på spel. Även om de ombordanställda har rätt att avhysa resenärer som innebär ett hot mot säkerheten kan dessa resenärer ändå återkomma dagen därpå. Seko anser därför att regeringen ska utreda frågan om att utvidga tågoperatörernas och personalens rättigheter så möjligheten ges att utfärda tillträdesförbud mot resenärer som återkommande utgör ett hot mot säkerheten.

Det är nu dags för en nationell samordning för att få ett stopp för hot, våld och trakasserier mot tågpersonalen. Det lagliga skyddet för de anställda måste öka. Detta handlar däremot inte bara om personalen. Tågvärdarnas trygghet är även resenärernas trygghet.


Valle Karlsson, förbundsordförande Seko
Martin Alnebring, ordförande Sekos branschorganisation inom spårtrafiken


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Seko

LÄS VIDARE

DEBATT Var fjärde tågvärd har blivit sextrakasserad

ÄMNEN I ARTIKELN

Seko

Tågtrafik

Kumla

Arbetsmiljö

Otrygghet