Debatt

Ge utmattade rätt till terapi över internet

Centerpartiet: Här är våra nya förslag för att minska den stressrelaterade psykiska ohälsan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ålägg regionerna att snabbt erbjuda internetbaserad terapi och gör det lättare att återgå till arbetet på prov med bibehållen sjukförsäkring. C presenterar i dag 16 skarpa förslag mot stressrelaterad psykisk ohälsa, skriver Annie Lööf och Johanna Paarup-Jönsson.
Ålägg regionerna att snabbt erbjuda internetbaserad terapi och gör det lättare att återgå till arbetet på prov med bibehållen sjukförsäkring. C presenterar i dag 16 skarpa förslag mot stressrelaterad psykisk ohälsa, skriver Annie Lööf och Johanna Paarup-Jönsson.

DEBATT

DEBATT. Att hantera frågor om stress är inte enkelt. Stress har bidragit till människans överlevnad i tusentals år och kan hjälpa oss att fokusera eller prestera bättre i stunden. Men när vi upplever stress under längre tid har det en negativ effekt.

Kronisk stress kan skada hjärnan och ge bland annat försämrad koncentrationsförmåga, ”hjärntrötthet” och minnesförlust. Man kan även få kroppsliga symtom som värk i kropp eller huvud.

Ohälsosam stress kan ha en mängd olika orsaker. Den kan bland annat bero på långvarig överbelastning på jobbet, ett krävande familjeliv, ansträngande relationer, ekonomisk osäkerhet, fysiska sjukdomar – och i många fall en kombination av flera orsaker.

Vi är också olika rustade att hantera stress i våra liv och vissa utvecklar lättare stressrelaterad psykisk ohälsa än andra.

Kvinnor drabbas oftare än män – särskilt kvinnor inom vård och omsorg. Även lågutbildade och frånskilda samt personer med små barn eller många barn är särskilt utsatta.

Psykisk ohälsa står för cirka hälften av alla sjukskrivningar och leder i snitt till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar.

Samhällskostnaden för stressrelaterad psykisk ohälsa kan antas uppgå till cirka 25 miljarder kronor per år – och det är bara för sjukpenning och det värdeskapande som inte blir av när en medarbetare är sjukskriven.

Lyckas vi minska stressrelaterad psykisk ohälsa kan vi göra skillnad för tusentals personer, stärka välfärden och öka den ekonomiska tillväxten. Och för att lyckas behöver hela samhället hjälpas åt.

Arbetsgivare har ett stort ansvar för att förebygga stressrelaterad psykisk ohälsa och stötta medarbetares återgång till arbete. Även civilsamhället gör viktiga förebyggande och främjande insatser. Och individen själv kan ta steg för att förhindra stress från att bli ohälsosam.

Det finns en lång rad förändringar i samhället som skulle främja människors hälsa och förebygga ohälsa.

Centerpartiet presenterar i dag en rapport med 16 skarpa förslag för krafttag mot stressrelaterad psykisk ohälsa. Nedan fem förslag är en del av de insatser vi vill se för bättre tillgänglighet, ökad kunskap och bättre regler för sjukskrivna.

 1. Öka tillgängligheten.
  Regionerna ska åläggas att erbjuda snabb och enkel tillgång till internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) eller andra typer av internetbaserad terapi till de vårdsökande som det är lämpligt för. Det skulle öka tillgängligheten till behandling och erbjuda snabb hjälp till en stor del av de som har drabbats av lindrigare former av stressrelaterad psykisk ohälsa.
 2. Kartlägg vården.
  En nationell kartläggning av vilka som söker sig till primärvården och vilken behandling de får ska genomföras. Socialstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förbättrade nationella kunskapsstöd kring behandling av psykisk ohälsa i allmänhet och stressrelaterad psykisk ohälsa i synnerhet samtidigt som möjligheterna till att forska på området ska utökas.
 3. Förbättra kompetensförsörjningen.
  En reglerad, standardiserad och kvalitetssäkrad grundläggande psykoterapiutbildning behöver införas. Utbildningen ska kopplas till patientnära praktik under utbildningen och handledning under den första tiden i arbetet.
  Samtidigt ska Nationella vårdkompetensrådet få i uppdrag att kartlägga och utvärdera kompetensförsörjningen för samtliga yrkesgrupper som behandlar psykisk ohälsa inom primärvården.
 4. Förbättra arbetsgivarnas förutsättningar.
  De bästa arbetsplatserna agerar förebyggande genom att ge medarbetare tillräcklig tid för återhämtning. De ingriper också tidigt med stöd till den som drabbats, och erbjuder en flexibel och anpassad återgång till arbete.
  Men så är det inte för alla. Dagens stöd till företagen som vill göra rätt är för smalt och kostnaderna för höga. Skattefriheten för hälso- och sjukvård som arbetsgivare erbjuder sina medarbetare ska därför återinföras och rehabiliteringsstödet utvidgas så att fler får tillgång till effektiva insatser från företagshälsovården. Inte minst för att förebygga ohälsa.
 5. Mer flexibel sjukskrivning.
  Att börja jobba igen efter sina individuella förutsättningar kan, tillsammans med stöttande kollegor och arbetsgivare, vara en nyckel till tillfriskning och förebygga nya sjukskrivningar längre fram.
  En person som är sjukskriven på heltid har därtill få eller inga möjligheter att återgå till arbetet på prov med bibehållen sjukförsäkring. En deltidssjukskriven person ska därför i högre utsträckning kunna fördela arbetstimmar utefter sina egna behov och sjukskrivningsnivåerna ska bli mer flexibla.
  En person som är sjukskriven på heltid ska dessutom kunna ansöka om att återgå till arbete på prov utan att förlora sin sjukpenning.

Med dessa och övriga förslag i vår nya rapport vill Centerpartiet ta krafttag mot den stressrelaterade psykiska ohälsan som drabbar hundratusentals svenskar varje år.

Med flexiblare regler, bättre företagshälsa och mer tillgänglig vård kan vi göra stor skillnad för både individer, välfärden och Sveriges företag. Det är dags att sätta igång.


Annie Lööf, partiledare (C)
Johanna Paarup-Jönsson, talesperson psykisk hälsa (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Centerpartiet

LÄS VIDARE

DEBATT Introverta bränner ut sig när extroverta styr

ÄMNEN I ARTIKELN

Centerpartiet

Stress

Psykisk ohälsa

Utbrändhet

Sjukförsäkringen

Psykisk hälsa