Fettet som ökar risken att dö i hjärtkärlsjukdom

En ny studie visar att en visst typ av övervikt och fett kan utsöndra farliga ämnen. Det kan ha stora biologiska effekter på kroppen. Men det finns hjälp att få.

Ökar risken att dö med tio gånger
Så enkelt kan det avslöjas
”Det finns ett tydligt samband”

ÄMNEN I ARTIKELN

Hälsa

Övervikt

Hjärt- och kärlsjukdomar