Mejla

Susanna Kierkegaard

Föräldrarnas tjat förstör vår skola

”Beter sig allt mer kundlikt”

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Lärare översvämmas av föräldrarnas åsikter om deras jobb.
Lärare översvämmas av föräldrarnas åsikter om deras jobb.

LEDARE

I dag kan föräldrar enkelt mejla lärare sina synpunkter, klagomål och önskemål. Det blir snabbt en extra arbetsbörda för skolans personal. Enligt Lärarnas tidning gör risken för klagomål från föräldrar att lärare har börjat samla på sig allt mer dokumentation – för att vara redo att försvara sig vid eventuella klagomål.

Föräldrarna kan flytta sina barn

Fredrik Sjögren har doktorerat med en avhandling som bland annat handlar om föräldrars påverkan på dagens undervisning.

– Skolan befinner sig i en marknadsliknande situation vilket bidrar till att föräldrar beter sig allt mer kundlikt. Missnöjda föräldrar kan välja att flytta sitt barn och skolpeng till en annan skola om de så finner lämpligt, säger Fredrik Sjögren till Lärarnas tidning.

Föräldrar och elever har enligt skollagen rätt att påverka skolan, men lagen specificerar inte tydligt hur mycket inflytande man ska få ha eller över vad.

Snabb ökning av anmälningar

Lärare känner en särskild stress över att bli anmälda till Skolinspektionen om de inte kan motivera sina beslut med omfattande dokumentation. Och rädslan är befogad – bara de senaste åren har antalet anmälningar av lärare gällande lämplighet och skicklighet ökat lavinartat.

Enligt siffror från Skolinspektionen, sammanställda av Lärarnas tidning, fick myndigheten in 28 anmälningar under 2012. Sex år senare, 2018, hade siffran stigit till 396 anmälningar på ett år. Av dem gick myndigheten bara vidare med nio stycken.

Höjd status är inte bara högre lön

Det fria skolvalet har satt lärare i en svår sits. Å ena sidan är det bra att föräldrar engagerar sig i skolfrågor. Å andra sidan kan inte varje barn få en egen speciallösning. Men att inte gå missnöjda föräldrar till mötes kan leda till ekonomiska svårigheter för skolan, om eleven byter skola och skolpengen följer med.

Politiskt talas det mycket om att lärarnas status måste höjas. Lärarförbundets undersökning gör det tydligt att frågan inte bara handlar om högre löner, utan även om tillit. Föräldrar som lägger sig i undervisningen på ett överdrivet sätt gör tydligt att de inte litar på att läraren kan sin sak. Detsamma gäller för politiska förslag om detaljstyrning av undervisning eller mobilförbud.

Både föräldrar och politiker måste börja tro på lärarnas kompetens. Men det är svårt i ett system där eleverna ses som kunder.

Av: 

Susanna Kierkegaard

Publisert:

LÄS VIDARE

Liberalernas skolpopulism hotar elevernas rättigheter

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i den svenska skolan

Politik

Utbildningspolitik

Vinster i välfärden

Barn & unga

Samhälle

Skola & utbildning