Politiker får bakläxa – hade inte stöd i lagen

Av: Aftonbladet

Publicerad:
Det gäller att ha koll på måtten.
Foto: COLOURBOX
Det gäller att ha koll på måtten.

En om- och tillbyggnad fick bifall i samhällsbyggnadsnämnden den 7 maj i år. Det fick grannarna att överklaga till länsstyrelsen. Nu får nämnden bakläxa – bygget strider mot plan- och bygglagen.

Fastigheten det handlar om skulle ha hamnat 1,5 meter från gränsen till granntomten. Enligt detaljplanen får den inte ligga närmare än fyra meter från gränsen. Mindre avvikelser brukar godkännas, men det handlar det inte om här, anser länsstyrelsen.

”Att det finns andra fastigheter i närheten där avvikelser i förhållande till avståndsbestämmelser i planen kan ha medgetts (...) ändrar inte denna bedömning”, skriver länsstyrelsen.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut är nu upphävt.

Källor

Publicerad:

LÄS VIDARE