Swedbank: USA-utredning kan pågå i flera år

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Swedbank, med nya vd:n Jens Henriksson, redovisar kvartalsrapport. Arkivbild
Foto: Pontus Lundahl/TT
Swedbank, med nya vd:n Jens Henriksson, redovisar kvartalsrapport. Arkivbild

Min ekonomi

Swedbankchefen Jens Henriksson räknar med att utredningen som pågår i USA med anledning av misstänkt penningtvätt kan pågå under flera år.

Den svensk-baltiska utredningen väntas vara klar i början av nästa år.

Vid sidan av dessa utredningar redogör Swedbank i sin delårsrapport för tredje kvartalet för en rad andra utredningar som pågår, vid sidan av bankens interna utredning av de misstänkta transaktionerna.

"Den lettiska polisens avdelning för bekämpande av ekonomisk brottslighet (LECED) och Europeiska centralbanken (ECB) genomför utredningar som förväntas vara slutförda före årets slut. Den svenska Ekobrottsmyndigheten (EBM) utreder om medarbetare i banken gjort regelöverträdelser vad avser kommunikation i anslutning till frågor om penningtvätt", skriver Swedbank.

Måste gå till botten

Swedbanks nytillträdde vd Jens Henriksson skriver i en kommentar att Swedbank nu måste gå till botten med penningtvättanklagelserna som riktats mot banken och åtgärda brister i arbetet mot penningtvätt.

"Inte bara för att det pågår utredningar, utan för att det är det rätta att göra", skriver Henriksson.

"Konkret betyder det att jag kommer lägga mycket av min tid på att säkerställa att den interna utredningen färdigställs skyndsamt och att myndigheterna får tillgång till all information de behöver för att slutföra sina utredningar. Det innebär också en förstärkning av bankens arbete mot ekonomisk brottslighet genom att tillföra mer resurser och förbättra våra processer", tillägger han.

Swedbank redovisar en rörelsevinst på 5 841 miljoner kronor för tredje kvartalet 2019. Det kan jämföras med vinsten på 6 552 miljoner kronor motsvarande period året före.

Kostnaderna steg

Räntenettot sjönk till 6 553 miljoner kronor, från 6 607 miljoner kronor. Provisionsnettot ökade till 3 297 miljoner kronor, från 3 202 miljoner kronor.¶

Totalt uppgick intäkterna till 11 226 miljoner kronor, jämfört med 11 416 miljoner kronor motsvarande period året före.¶

Kostnaderna steg 9 procent till 5 164 miljoner kronor, från 4 753 miljoner kronor. Kreditförlusterna ökade till 154 miljoner kronor, från 109 miljoner kronor.

Enligt Swedbank stärks provisionsnettot tack vare ökat kortanvändande och en positiv värdeutveckling inom kapitalförvaltning. Räntenettots utveckling präglas av högre utlåningsvolymer samt högre kostnader för resolutionsavgiften.

Fick sparken

Resultatförsämringen förklaras av lägre marknadsaktivitet, men även ökade kostnader till följd av utredningar och reservering för moms, skriver Swedbank i rapporten.

"Vi har en omfattande aktivitetsplan som jag håller på att sätta mig in i och utveckla men framförallt ser jag fram emot att, varje dag, tillsammans med mina medarbetare fortsätta att underlätta vardagen för våra kunder", skriver vd Jens Henriksson i en kommentar.

Henriksson tillträdde som ny vd tidigare i höst efter en period med tillförordnad vd, sedan företrädaren Birgitte Bonnesen fick sparken i kölvattnet av SVT Uppdrag gransknings avslöjande i februari om att banken haft problem att hantera misstänkt penningtvätt i Baltikum.

Publicerad: