Furumöblerna som ökar mest i värde

Fnyser du åt furumöbler? Gör inte det. De är på G igen och stiger i pris på auktionerna. Här är guiden över vilka furuprylar som ökar allra mest.

28 furusaker och möbler som stigit i pris
Så vet du om din furumöbel är en dyrgrip