Experten: Så tar du kontroll över din pension

Låg kännedom om pensionen bland svenskar, visar ny undersökning

Av: Fredrik Rundkvist

Publicerad:
Uppdaterad:

Det blir allt vanligare att kombinera pension och arbete.
Men få vet hur det påverkar hela den egna ekonomin.
– Det blir ju en kavalkad av olika saker som man behöver vara uppmärksam på, säger trygghetsekonomen Dan Adolphson Björck.

Tre av fem 61-åringar som tar ut pension fortsätter också att arbeta. Bland 65-åringarna som tar ut pension fortsätter en av tre att arbeta.

– I grunden är det någonting tilltalande med att kunna runda av yrkeslivet på det sätt man önskar, säger Dan Adolphson Björck på AMF.

Samtidigt är de ekonomiska konsekvenserna av att kombinera jobb och pension svåra att överblicka.

Låg kännedom om a-kassa

Enligt en ny undersökning bland AMF:s kunder känner drygt två tredjedelar, 68 procent, inte till hur a-kassan påverkas av att ta ut pensionen.

– Tar man ut pension så står man inte till arbetsmarknadens förfogande. Gör man det före 65 så påverkas rätten till a-kassa, säger Dan Adolphson Björck.

De allra flesta, 90 procent, av de 11 000 personer som svarat är i åldrarna 60-65 år. Nästan var fjärde har börjat ta ut delar av sin pension.

Svårt att överblicka

Ändå uppger fler än hälften, 57 procent, att de inte känner till hur mycket skatt de kommer att få betala när pensionen betalas ut.

– Många har säkert koll på var gränsen för statlig inkomstskatt går. Men det finns också en skatteffekt i form av att en senare pension ger lägre skatt. Om man väntar till den första januari det år man fyller 66 så blir skatten lägre på både arbetsinkomster och pensioner.

De många samspelande regelverken gör det svårt att fullt ut överblicka konsekvenserna av en tidig pension.

– Att gå i pension med papper, penna och sin ekonomipärm är svårt. Man får inte samma överblick som man kan få med hjälp av de tekniska hjälpmedel som finns.

– Ungefär åtta av tio blivande pensionärer har bank-id. För dem är det är klokt att utnyttja de digitala möjligheter som trots allt finns. Fördelarna är många. De gör att man får en helt annan överblick och gör det lättare att sätta sig in i olika alternativ.

Finns hjälp att få

Men inte ens pensionsportalen minpension.se ger i dagsläget den fulla bilden, eftersom flera pensionsutbetalare slutar lämna underlag efter 65 års ålder alternativt när man börjat lyfta den aktuella delen av sin pension.

Till hösten kommer man dock att lansera en ny tjänst, Uttagsplaneraren, som ska kunna visa den totala pensionen även för de som fyllt 65 eller som kombinerar pension och arbete. Tjänsten ska dessutom kunna visa pensionen efter skatt.

Den som saknar elektronisk legitimation eller av annat skäl inte kan använda de beräkningstjänster som finns på nätet kan vända sig till något av de drygt hundra servicekontor som Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan har runt om i landet.

Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF.
Foto: AMF
Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på AMF.

Sex steg för att få koll inför nedtrappningen

Pensionen. Gör en prognos på minpension.se. Vill man bara gå ner i arbetstid och ta ut en del av pensionen så kan man laborera med att ta ut olika delar av pensionen. Tänk på att vissa bolag inte lämnar underlag för personer över 65 år.

  • Möjligheterna. Prata med arbetsgivare och fack om möjligheterna att trappa ner. Villkoren skiljer sig mellan olika arbetsplatser. Det handlar om att komma överens med sin arbetsgivare om en arbetstidsförkortning.

  • Pensionen. Att fortsätta jobba ger generellt alltid högre pension. Men det innebär inte alltid mer pengar i plånboken. Med låga inkomster kan nämligen den högre pensionen motsvaras av en sänkning av grundskyddet.

  • Skatten. Alla belopp i pensionsprognoserna gäller före skatt. Att fortsätta jobba samtidigt som man lyfter pension kan ge påtagliga skatteeffekter. Gör en skatteberäkning på Skatteverkets sajt. Där kan man dela upp de olika inkomstslagen och vilken kommun det handlar om och få ut en exakt beräkning av hur mycket pengar som blir kvar efter skatt.

  • Socialförsäkringarna. Var medveten om att uttag av pensionen påverkar a-kassan och andra ersättningar. Effekterna varierar något beroende på vilken del av pensionen man tar ut.

  • Efterlevande. Återbetalningsskydd innebär att kapitalet tillfaller de efterlevande om man skulle dö innan pensionen betalats ut. Om skyddet inte behövs kan man höja tjänstepensionen med upp till 10 procent genom att välja bort det. Det måste ske innan pensionen betalas ut. Kolla hur skyddet ser ut för de olika delarna av pensionen.

Publicerad:

LÄS VIDARE