Trots fler gasbilar – används inte mindre bensin

Många kommunala medarbetare tycks välja bort gasen för bensinen.
Många kommunala medarbetare tycks välja bort gasen för bensinen.

Malmö stad får fler och fler biogasbilar.

Men bensinförbrukningen sjunker inte i samma takt.

– Därför misstänker vi att folk till viss del tankar med bensin istället för gas, säger Anna Lindblad, klimatstrateg på miljöförvaltningen.

18 av Skånes kommuner har samlats i tre olika projekt kring ett gemensamt mål - att bli fossilbränslefria. I rapporten ”Tillsammans agerar vi” har kommunerna redovisat hur det gick förra året.

Malmö stad pekar på två stora utmaningar i sina förvaltningar.

Dels att kommunens dieselanvändning ökat och dels att det ofta tankas med bensin trots att Malmö har en hög andel gasbilar.

85 procent av fordonen

– Det är inte ett jättestort problem. Vi tankar jättemycket gas med men vi har sett att bensinförbrukningen inte gått ner de senaste åren. Därför misstänker vi att folk till viss del tankar med bensin istället för gas, säger Anna Lindblad, klimatstrateg på miljöförvaltningen.

Av det kommunala fordonsbeståndet är cirka 800 fordon, det vill säga 85 procent, i dag biogasbilar.

Anledningarna till att fler kommunala medarbetare inte tankar med biogas är svårdefinierade. Mycket på grund av den bristfälliga statistik, där tunga fordon och personbilar klumpats samman.

Titta vidare på

Skäl som kan misstänkas ligga bakom det är just de tunga fordon som används men även att förutsättningarna skiljer sig åt kring hur nära det är att tanka med gas någonstans.

– Vi skulle behöva göra mer av en djupdykning kring det här längre fram. Men det är en slutsats vi drar, för trots att gasbilarna går upp går bensinförbrukningen inte ner så mycket.

Att även dieselanvändningen ökat, trots att 91,5 procent av fordonen som kommunen använder är fossilbränslefria, oroar också.

Mer tåg och mindre flyg

– Vi behöver titta mer på tankningsefterlevnad, konstaterar Anna Lindblad.

Bland de framgångar Malmö stad menar att de haft i arbetet mot att bli fossilbränslefria lyfter de fram det förändrade ressättet bland förvaltningarna. Där privat bil i tjänsten har minskat, tågresorna ökat och flygen till Stockholm nära på halverats.

Av kommunens fordonsflotta består de 15 procenten av icke-gasbilar av fordon som går på fossilbränsle (8,5 procent) och elbilar (6,5 procent).

Publisert:

LÄS VIDARE