1500-talsvrak hittat på innergård i centrala Stockholm

Av: Ebba Thornéus

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Vrakdelar från Kronans skepp Samson från 1500-talet har hittats på en innergård vid Kungsträdgården i Stockholm.

Skeppet, som länge var täckt av sopor, har nu sett dagens ljus igen.

– Det är ett riktigt spännande fynd, säger marinarkeologen Jim Hansson.

Under sommaren har arkeologer från Arkeologikonsult undersökt ett skeppsvrak som upptäcktes på en innergård vid Kungsträdgården i samband med att en fastighet skulle grundförstärkas.

Efter analys av virkets årsringar kunde skeppet dateras till 1590-talet och tros vara ett av kronans skepp – skeppet Samson – som var ett över 30 meter långt furuskepp under sina glansdagar.

1 av 7 | Foto: Arkeologikonsult
Området, där Berzeli park nu ligger, var tidigare vattenfyllt.

Täckt med sopor

I ett pressmeddelande skriver Arkeologikonsult att området där skeppet påträffats var vattenfyllt fram till mitten av 1800-talet och enligt arkeologerna har skeppet troligtvis övergetts och täckts med sopor från boende i området.

- Vi har hittat allt från mynt och pipor till keramik och glas men även en liten spelkula i lera, möjligen tappad av ett barn som lekt i vraket under tidigt 1600-tal, säger arkeolog Philip Tonemar i ett uttalande i pressmeddelandet.

”Riktigt spännande fynd”

En 3D-modell av skeppsvraket, som kunde bestyckas med upp till 20 kanoner men användes främst som lastfartyg, har gjorts av VRAK - Museum of wrecks.

– Skeppet är ett unikt exempel på hur man byggde en slags hybridskepp i en brytningstid mellan den äldre skeppsbyggnadskonsten och den nya. Detaljer visar att man inspirerats av större örlogsskepp som Mars och Elefanten men som vi aldrig sett på vrak här i Stockholm. Riktigt spännande fynd! säger marinarkeolog Jim Hansson ifrån VRAK i pressmeddelandet.

Publicerad:

LÄS VIDARE