Utsläppsminskning under coronakris räddar liv

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Det är färre bilar än vanligt på tyska autobahn, som här i Essen. En minskning av transporter på vägarna i Europa har lett till mindre utsläpp. Arkivbild.
Foto: Martin Meissner/AP/TT
Det är färre bilar än vanligt på tyska autobahn, som här i Essen. En minskning av transporter på vägarna i Europa har lett till mindre utsläpp. Arkivbild.

Renare luft i Europa har gjort att fler än 11 000 förtida dödsfall undvikits under april månad, visar en ny studie.

– Du kan jämföra det med att alla i Europa slutade röka under en månad, säger huvudförfattaren Lauri Myllyvirta vid Helsingforsbaserade centret för forskning för energi och ren luft (Crea).

Nedstängningen av länder till följd av coronapandemin har lett till en rejäl minskning av luftföroreningar. Utsläppen av kvävedioxid har minskat med 37 procent och utsläpp av partiklar mindre än 2,5 miljondelar (ppm) har fallit 10 procent, under en 30-dagarsperiod som avslutades 24 april, jämfört med året innan.

I båda fallen rör det sig om giftiga biprodukter som bildas vid förbränning av kol, olja och gas. Transportsektorn står för en stor del av minskningen av kvävedioxidutsläpp.

– Effekterna är desamma eller större i många andra delar av världen, säger Myllyvirta.

Förutom att rädda liv beräknar Crea att de minskade utsläppen lett till 6 000 färre fall av astma hos barn.

Luftföroreningar beräknas leda till att medellivslängden kortas med tre år, och orsakar 8,8 miljoner förtida dödsfall årligen.

Studien är ännu inte granskad eller publicerad.

PODD Så pratar världen om Sverige i corona-tider

Sverige håller skolor och samhällen öppna under coronakrisen, medan merparten av världens länder stängde ner helt. Det har väckt uppmärksamhet i omvärlden och det talas flitigt om vårt land i utländsk media. Hur kan den svenska strategin påverka bilden av Sverige som land?

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen

Publicerad:

LÄS VIDARE