Myndigheterna i gemensam olycksövning

Publicerad:
Uppdaterad:
Arkivbilder. En rad myndigheter i Uppsala har övat samverkan vid en simulerad större olycka med flera skadade.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT/MATS ANDERSSON/TT
Arkivbilder. En rad myndigheter i Uppsala har övat samverkan vid en simulerad större olycka med flera skadade.

NYHETER

En allvarlig olycka med många skadade människor i Uppsala.

Det var scenariot när Uppsala kommun, Region Uppsala, polisen, Uppsala universitet, SLU och Länsstyrelsen genomförde en gemensam övning.

Det var i fredags som flera flera myndigheter i Uppsala genomförde en stor övning i samverkan där en stor olycka med flera skadade simulerades.

– Det var en stabs- och ledningsövning, ett så kallat spel och motspel, där olika scenarior och händelser skickas in, säger Anders Fridborg, säkerhetschef på Uppsala kommun som var en av deltagarna i övningen där också Uppsala universitet och SLU medverkade.

– Framförallt handlar det om att öva på samverkan. Vi har genomfört övningar tidigare, till exempel under Havsörn i höstas, men då övade vi bara inom vår egen organisation. Här övade vi i stället tillsammans.

Kommunikationen allt viktigare del i krisarbetet

Förutom Uppsala kommun och de båda universiteten medverkade också Region Uppsala, polisen och Länsstyrelsen i den stora övningen.

– Länsstyrelsen var med en stund, men på grund av det pågående coronautbrottet så fick de dra ned på sitt deltagande, fortsätter Anders Fridborg.

Påverkades övningen på något sätt av det pågående coronautbrottet?
– Det påverkade inte övningen. Men på grund av, eller kanske tack vare, corona blir det allt mer uppenbart vilka utmaningar vi står inför. Inte minst ser vi att kriskommunikation blir en allt viktigare del i arbetet.

Hur tycker du att myndigheterna bör jobba med kommunikationen?
– Vi ser till exempel hur så kallade ”fake news” sprider sig väldigt snabbt i sociala kanaler och skapar onödig oro och ibland panik. Vi behöver träna mer på att formulera gemensamma budskap vid större händelser för att säkerställa att rätt information når ut.

Kommunen nöjd med övningen

Anders Fridborg, säkerhetschef för Uppsala kommun, är nöjd med resultatet av övningen och hoppas på en fortsättning.

– Jag hoppas och tror på en fortsättning. Även om den här typen av samverkansövningar är både kostsamma och tidskrävande så är de väldigt viktiga, och även om jag i stort är nöjd med resultatet finns det alltid en förbättringspotential.

Vad är det framförallt ni behöver bli bättre på?
– Att förstå varandras verksamheter. Det är väldigt lärorikt att se hur andra jobbar, då blir vi också bättre på att samarbeta. Våra olika organisationer leds till exempel på olika sätt, och vi har olika resurser och förutsättningar.

Så gärna fler övningar alltså?
– Ja, jag tycker att det är värt tiden och kostnaderna.

Publicerad:

LÄS VIDARE