De stormade kongressen

En behornad schaman. En 60-årig vapenfantast som skrävlar om att han ska kandidera till guvernör. Och en nyinvald ledamot i West Virginias delstatskongress.

Här är några av de som stormade Kapitolium.