Växande kritik mot rotförslag – skickar verktyg till regeringen

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 3
Hammare är ett av verktygen som skickats till finansdepartementet.

NYHETER

Striden om minskat rotavdrag blir allt mer inflammerad efter kritiken från remissmyndigheterna.

– Det kommer leda till ökade svartjobb och ökad kriminalitet, säger centerledaren Annie Lööf.

Samtidigt översvämmas finansdepartementet av protestbrev – innehållandes hammare, sågar och diskborstar.

Pressen ökar på regeringen efter att två av de tyngsta remissmyndigheterna sågar förslaget om att sänka rotavdraget från 50 procent till 30 procent.

Både Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket anser att förslaget skulle leda till ökat svartarbete - men också ökad ekonomisk brottslighet, ojämställdhet och arbetslöshet. Konjunkturinstitutet å sin sida godkänner det minskade rotavdraget med hänvisning till att det bara skulle ha en "försumbar" effekt på sysselsättningen.

Skickar in verktyg

Samtidigt mullrar det bland företagarna runt om i landet - som haft glada dagar under de senaste renoveringsintensiva åren.

Efter ett upprop på nätet har företagare börjat skicka verktyg till Finansdepartementet. Hur många redskap som skickats in är oklart men det handlar om flera tiotals - under en dag inkom över 15 försändelser.

– Ja, vi har fått in en del verktyg, själv har jag tagit emot någon skruvmejsel, någon hammare, penslar, diskborste och en sticksåg, säger registratorn Carina Axmyren.

Och liksom all annan inkommande post ska försändelserna diarieföras och arkiveras enligt reglerna.

– Det är svårt att skicka runt verktygen i huset så vi har fått kopiera verktygen och skickat dem i pappersform till handläggarna, säger Carina Axmyren.

"Förslaget är arbetarfientligt"

Från oppositionen är motståndet minst lika fränt. Centerledaren Annie Lööf uppmanar statsminister Stefan Löfven att lyssna in kritiken och dra tillbaka sitt förslag - som hon hävdar kommer slå mot "målare, snickare och elektriker över hela landet".

– Det är både landsbygdsfientligt och arbetarfientligt och dessutom går två tunga expertmyndigheter ut och markerar att det kommer leda till ökade svartjobb och risk för ökad kriminalitet. Nu har Stefan Löfven en möjlighet att smita ut bakvägen och lyssna in den här kritiken, tänka om och dra tillbaka förslaget, säger Annie Lööf.

Hon berömmer det "rotuppror" som nu pågår och säger att rotavdraget har stöd bland 80 procent av befolkningen.

– Jag uppmanar folk att fortsätta opinionsbilda framför allt och att lyfta behovet av ett fortsatt rotavdrag. Det betyder jobb och företagande över hela landet, säger Annie Lööf.

Borde skicka saxar

Från regeringshåll försvarar man sitt förslag om minskat rotavdrag trots kritiken från remissmyndigheterna.

– Man ska lyssna på alla remissinstanser men det ska vägas mot det stora behov vi har av att bygga nya bostäder och behovet av att komma till rätta med bostadsbristen. Då kan det vara klokt att flytta pengar från bara ombyggnation till att också bygga nytt, så att ungdomar kan flytta hemifrån, säger Fredrik Olovsson (S), gruppledare i riksdagen och ordförande Finansutskottet.

Han anser att hantverkarna som skickar in hammare och sågar till Finansdepartementet bör hålla i minnet att det 30-procentiga rotavdrag, som regeringen vill behålla, är mycket i jämförelse med andra branscher som inte får något stöd alls.

– Jag skulle tro att väldigt många yrkesgrupper skulle tycka att det var väldigt trevligt att ha en så stor subvention just i sin egen bransch som vi föreslår att vi ska ha i den här hantverksbranschen.

– Det kanske finns skäl för frisörer att skicka in saxarna då. De får ju inget stöd alls i jämförelse, säger Fredrik Olovsson.

Publicerad: