Nyheter

Tuffare tag mot barnäktenskap efterlyses

Av: 

TT

Många inrättar sig i äktenskapet och tänker att "så är livet", säger Bernardita Nuñez som är verksamhetsledare på kvinnojouren Terrafem.
Många inrättar sig i äktenskapet och tänker att "så är livet", säger Bernardita Nuñez som är verksamhetsledare på kvinnojouren Terrafem.

NYHETER

Under senare år har antalet barn som kommer till Sverige som gifta ökat. Nu vill regeringen göra det svårare att erkänna barnäktenskap. Men många anser att förslaget inte är tillräckligt och efterlyser ett totalförbud.

– Jag tycker inte att det ska finnas något undantag. Tillåter vi barn att vara gifta innebär det att vi också accepterar övergrepp mot barn, säger Bernardita Nuñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour.

Utländska barnäktenskap är ett växande problem i Sverige. När Migrationsverket granskade saken hittade man 132 asylsökande barn som kommit till Sverige som gifta. I de flesta fall hade barnen placerats med sina vuxna makar – trots att barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag. Mörkertalet bedömdes samtidigt vara stort.

Inte tillräckligt

I dag är det svårt för svenska myndigheter att inte erkänna ett barnäktenskap som ingåtts utomlands innan parterna hade någon anknytning till Sverige. Men i december förslog regeringens utredare en skärpning – Sverige ska inte erkänna äktenskap där någon av parterna är under 18 år när de anländer till Sverige.

Men flera tunga instanser, som Skatteverket, hovrätten för västra Sverige och länsstyrelsen Östergötland, anser inte att det räcker.

Skatteverket är kritiskt till att tiden för inresan till Sverige blir mer avgörande, än åldern på barnet när äktenskapet ingicks.

– Det innebär att vi kan erkänna ett äktenskap för en person som gifte sig väldigt ung om det är så att personen reser in när den är arton år och en dag. Men vi godtar inte en person som reser in när den är sjutton och ett halvt och gifte sig för en vecka sedan, säger Tobias Wijk, verksamhetsexpert på Skatteverket.

Undantag

Skatteverket vill hellre se ett generellt förbud mot erkännande av barnäktenskap, oavsett hur gamla makarna är när de kommer till Sverige.

– Det ska inte vara oklart om ett barnäktenskap ska godtas eller inte, säger Tobias Wijk.

Även Jämställdhetsmyndigheten har invändningar och anser att frågan om ett generellt förbud bör utredas vidare.

Enligt den statliga utredningen skulle ett totalförbud riskera att komma i konflikt med Europakonventionen om rätt till liv och privatliv. Men hovrätten för västra Sverige påpekar att det kan lösas om man fortsatt tillåter undantag i fall där det finns så kallade synnerliga skäl. Exempelvis om paret ingått äktenskap som barn men under lång tid anpassat sig till ett liv som gifta och först långt senare kommer till Sverige.

Att ett äktenskap formellt upphävs innebär inte heller att makarna förbjuds att träffa varandra, påpekar Bernardita Nuñez. Däremot ger det flickan en möjlighet att lämna om hon vill.

Far illa

Flera kvinnor som gifts bort som barn har genom åren sökt hjälp hos Terrafem.

– Det är de som varit starka nog att ifrågasätta sin tillvaro och söka hjälp. Många fler inrättar sig i äktenskapet och tänker att "så är livet", säger Bernardita Nuñez.

Många har farit illa i sina äktenskap. Inte minst av den anledningen att de ofta fött barn när de själva fortfarande var barn.

– Det finns mycket smärta och ångest kring det. När de blir äldre inser de att de inte tog hand om sitt barn på rätt sätt, att de inte varit bra mammor. Det är mycket skuld och skam.

Även barnen, som försökt knyta an till en mamma som inte varit känslomässigt mogen, drabbas.

– Det är tragiskt på väldigt många olika sätt. Ofta finns det heller inte insatser och resurser i samhället för att hjälpa de här kvinnorna, säger Bernardita Nuñez.

Publisert: