Stor ökning av rödlistade arter

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Björktrast burrar upp sig och väntar på våren. Fågeln hör till en av de nya arter som hamnar i kategorin "nära hotad" på rödlistan.
Foto: Hasse Holmberg / TT
Björktrast burrar upp sig och väntar på våren. Fågeln hör till en av de nya arter som hamnar i kategorin "nära hotad" på rödlistan.

NYHETER

Antalet rödlistade arter i Sverige ökar med 11 procent i den senast uppdaterade rödlistan för Sveriges djur, svampar, alger och växter, rapporterar SR Ekot. Listan tas fram av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Artdatabanken vart femte år.

– De största hoten är hur vi använder vår natur. Det är markanvändning som skogsbruk, förändrat jordbruk, säger Lena Tranvik, tillförordnad chef vid Artdatabanken vid SLU, till radion.

I rödlistan utvärderas läget för nästan 22 000 svenska arter, och av dem är nu mer än var femte art rödlistad. 2 249 av dem anses hotade.

Som flera medier tidigare rapporterat har antalet fåglar på rödlistan ökat kraftigt, med 21 procent. Arter som gråkråka, skrattmås, björktrast och rödvingetrast hamnar i kategorin "nära hotad".

Förutom markanvändningen påverkar också klimatförändringen, men även trädsjukdomar, som kan gå ut över arter som är beroende av träden, skriver Ekot.

Publicerad:

LÄS VIDARE