Ingen preskription för Palmemordet

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Nya regler gör att mordet på Olof Palme inte preskriberas nästa år

Palmemordet kommer inte att preskriberas nästa år.

Det blir en av följderna sedan riksdagen har beslutat att avskaffa preskriptionstiden för mycket allvarliga, ouppklarade brott.

Förre justitieministern Thomas Bodström (S), nu ordförande i riksdagens justitieutskott, är nöjd med att förslaget nu omsätts till lag. Men han ger den nuvarande regeringen skulden för att, som han ser det, beslutet har dröjt.

– Jag tillsatte utredningen som ligger till grund 2006 och utredaren kom med sitt förslag 2007. Vi har fått vänta i tre år, säger Bodström till TT.

– Det innebär att flera mord har blivit preskriberade helt i onödan, säger Bodström, och tar det uppmärksammade styckmordet på Catrine da Costa 1984 som exempel. Det preskriberades i somras.

Palmemordet

Mordet på statsminister Olof Palme, 28 februari 1986, skulle enligt de nuvarande reglerna ha preskriberats i februari 2011. Då har 25 år gått, vilket i dag är preskriptionstiden för mord. Men så blir det alltså inte.

De nya reglerna, som riksdagen klubbade på onsdagen, innebär att mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord samt terroristbrott, som begås genom mord eller dråp, inte kommer att preskriberas. De nya reglerna, med undantag av folkrättsbrott, ska också gälla för försök till sådana brott.

Jagar polismördare

Brott som enligt de nuvarande reglerna preskriberas före det att lagen träder i kraft, 1 juli i år, omfattas inte. De preskriberas.

Lagändringen betyder att polisen kan fortsätta jaga de som stod bakom Sveriges hittills enda ouppklarade polismord, dödsskjutningen av polismannen Leif Widengren vid ett postrån i Stockholm i februari 1992.

I fortsättningen ska uppgifter som har att göra med utredningar om de allvarliga brotten vara kvar i registret för spår upp till 70 år, jämfört med 30 år i dag.

DNA-tekniken bidrar

För brottet könsstympning av barn förlänger riksdagen tiden för preskription. Ändringen innebär att preskriptionstiden börjar räknas från den dag då barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år.

Ett av riksdagens skäl för att avskaffa preskriptionstiden för de allvarligaste brotten är att den tekniska utvecklingen, i första hand DNA-tekniken, gjort att det blivit lättare att klara upp även brott som begicks för många år sedan. Ett annat är att riksdagen vill att Sveriges regler för preskription av internationella brott som folkrättsbrott ska anpassas till de som gäller i andra länder.

Publicerad: