Presidentvalet i USA 2020

Trots många hot är klimatet ingen het valfråga

Av: 

Wolfgang Hansson

NYHETER

MIAMI, FLORIDA. Vattenmassorna fyller två av filerna på den breda kustvägen. Det ser märkligt ut när stora lyxbåtar ligger och guppar på samma nivå som vägen.

Regelbundna översvämningar är bara ett av många tecken på att Florida är den delstat i USA som är värst drabbad av klimatförändringarna.

Medan de spektakulära bränderna på USA:s västkust får mycket uppmärksamhet är klimatförändringarna i Florida mindre synliga men för den skull inte mindre allvarliga.

President Trump har låtit USA lämna Paris-avtalet och avskaffat en rad miljöregler som minskar utsläpp och bevarar naturen. Biden har lovat att USA ska återinträda i Parisavtalet om han vinner.

Ändå ligger klimathotet inte i topp i presidentvalrörelsen.

För ingen av de många väljare vi möter i Florida är klimatfrågan avgörande för hur de tänker rösta.

Vetenskapsmän menar att delar av södra Florida kommer att vara obeboliga inom loppet av kanske 20-30 år.

Florida är den delstat i USA som drabbas värst av klimatpåverkan.

Men många av de lokala myndigheterna och befolkningen lever i okunnighet eller förnekelse om de stora förändringar som är på gång.

John Hocevar, ekolog med korallrev som specialitet anser att klockan passerat fem i tolv för länge sedan.

– Politikerna vill inte satsa de stora pengar som krävs för att bygga upp ett skydd mot klimatförändringar och de människor som är mest beroende av att klimatet inte ändrar sig är de som förnekar förändringarna mest. De är rädda att turisterna skräms bort om sanningen kommer fram.

Hotet som störst

Miami Beach lokala styre är ett undantag. Kanske för att hotet här också är som störst.
Miami Beach har sedan 2014 gjort klimatåtgärder till en självklar del av lokalstyrets arbete. Stora pengar satsas på att höja vägar och införa nya tuffare regler när nya byggnader ska uppföras, med större marginal till vattennivån.

Amy Knowles, chef för kommunens hållbarhetsarbete visar oss runt i området Sunset Harbour varifrån man har utsikt mot skyskraporna i downtown Miami.

Hon pekar på en pumpstation som byggts flera meter ovanför gatunivå för att den ska fungera även om området skulle översvämmas.

– Alla gator och trottoarer här har höjts med 60 centimeter, berättar hon. Tidigare var detta ett av områdena i staden som ständigt drabbades av översvämningar. Sedan vi satsade 250 miljoner kronor på olika åtgärder har vi undvikit översvämningar vid 112 tillfällen.

Hur det annars skulle ha sett ut får vi en fingervisning om när vi åker från en av vallokalerna i norra Miami Beach. Huvudvägen står delvis helt under vatten. Havsvattnet går ända upp till kajkanten och rinner ut i gatan. De förtöjda båtarna ligger groteskt högt i vattnet. Några bilar svänger ut i den enda fil som är vattenfri. Andra dundrar igenom vattnet och skickar stora kaskader över en busshållplats.

Översvämningar är som värst när det råder King tide, det högsta tidvattnet. För bara 30 år sedan hörde översvämningar till undantagen. Nu är det knappt ens någon som lyfter på ögonbrynen. Vi ser liknande scener på ett antal vägar runtom i södra Florida, bland annat i Dania Beach.

Odlingar borta

Amy Knowles tittar oroligt upp mot den allt mörkare himlen. De första regndropparna gör mörka fläckar på hennes blus.

– För de boende i Sunset Harbour var problemet akut, berättar hon. De fick sina bilar förstörda av rost när saltvatten trängde upp i underredena.

Det omfattande projektet har finansierats med ökade klimatskatter på invånarna, långfristiga lån och vissa bidrag. Miami Beach resonerar att de måste möta klimathotet om de ska kunna behålla de dryga tio miljoner turister som kommer hit varje år.

Amy Knowles är chef för Miami Beachs hållbarhetsarbete

Invånarna verkar acceptera de högre kostnaderna.

– Oavsett vad de tycker har folk fått konkreta bevis på at klimatföärändringarna existerar och att något måste göras åt dem.

De ökade havsnivåerna är bara ett av de många klimathoten i Florida.

John Hocevar brukade tidigare bo i Florida, i Dania.

– Orten stod för en stor del av de tomater som odlades i USA, berättar han. Så började saltvatten tränga in i grundvattnet på grund av havshöjningen. Florida är byggt på porös kalksten. Plötsligt gick det inte längre att odla tomater. Nu är alla odlingarna borta men det är inte många som kopplar ihop det med klimatförändringarna.

På sikt hotas färskvattenförsörjningen för miljontals invånare när saltvattnet tränger ner i grundvattnet.

Korallrev dör

Korallreven utefter Floridas östra och södra kust är på väg att dö på grund av temperaturhöjningarna i vattnet.

– Korallreven bleks, blir överväxta av alger och dör. 80 procent av reven är redan döda, hävdar John Hocevar.

Spelar det så stor roll?

Hocevar räknar upp flera effekter.

Turismen minskar på sikt när de inte längre finns några rev att dyka i vilket slår mot hotellägare och restauranger. Fiskarna får inte upp lika mycket fisk och inte lika många sorter.

– Dessutom är reven otroligt viktiga som skydd mot orkaner och stormar. När reven dör smulas de så småningom sönder till sand och försvinner. Skadorna från orkaner riskerar att bli mycket värre.

På framförallt Floridas västkust är blommande giftalger ett växande problem.

– Redan gaserna från algerna är så giftiga att en del människor som andas in dem tvingas uppsöka sjukhus. Särskilt äldre drabbas.

På Gombo Lombo Nature Center i Boca Raton får vi ännu en pusselbit till hur klimatförändringarna drabbar delstaten.

Varje skadad havssköldpadda har en liten egen bassäng att simma i.

Havssköldpaddor hotade

En skylt utanför meddelar att centret är tillfälligt stängt för allmänheten på grund av coronapandemin. Så har det varit sedan i mars. Men vi får ändå en snabbtur genom rehabiliteringskliniken för havssköldpaddor som lever naturligt i området.

I stället för sjukhussängar har varje skadad havssköldpadda en egen liten bassäng att simma i. Några ligger helt stilla. Andra är väldigt aktiva på sin lilla yta. De flesta vårdas här för att de träffats av båtar och fått sina skal skadade. Men det finns också andra problem som är relaterade till klimatförändringarna.

– Alltfler havssköldpaddor drabbas av en virussjukdom som ger dem tumörer över hela kroppen, berättar Whitney Crowder, som arbetar med att rehabilitera sköldpaddorna. Vi vet inte allt ännu men det verkar som de allt högre temperaturerna i vattnet gör att smittan sprids lättare och att tumörerna blir större.

Ett av rummen på centret fungerar som operationsrum där man bland att plockar bort tumörerna.

Enda gången havssköldpaddor kommer upp ur vattnet är när de lägger sina ägg i sanden på stranden. Och där finns kanske det största hotet mot deras framtid.

– På grund av att sanden blivit varmare så föds det väldigt få havssköldpaddor av manligt kön, säger Crowder. Det är en hemsk utveckling som det lokala universitetet forskar om.

Whitney Crowder ansvarar för rehab av havssköldpaddor.

Skeptiska

Hon vill egentligen inte prata politik men låter ändå undslippa sig.

– Jag hoppas verkligen att Biden vinner.

En åsikt hon verkar dela med de flesta som ägnar sig åt miljöfrågor i Florida.

På andra sidan vägen ligger sandstranden och havet. På bara en drygt meters djup börjar korallreven.

Leane Welch, från staden Boca Raton som en gång var med och startade verksamheten har kunnat följa utvecklingen under de 35 år som centret var i gång.

– Tyvärr är de i mycket dåligt skick. Stora delar av dem är redan döda. Vi gör vad vi kan för att få dem att växa igen men med tanke på höjningen av vattentemperaturen tror jag det blir svårt.

Många av besökarna som normalt kommer till centret är skolklasser.

– Vi hör av föräldrarna hur barnen försöker uppfostra dem att inte köpa plastpåsar eller sugrör. Barnen är vårt hopp, säger Welch.

Annars är det fortfarande många amerikaner som är skeptiska till att klimatförändringar verkligen existerar. Klimatförnekare är särskilt vanliga bland republikanerna som rankar frågan mycket långt ner. Många demokratiska väljare tar den på betydligt större allvar.
Men trots de skrämmande skogsbränderna i västra USA och klimathoten mot Florida är det andra frågor som dominerar i årets val. Ingenting kan konkurrera med pandemin och ekonomin.

Stränder hotade

Forskarna förutspår att orkanerna kommer att bli fler och mer kraftfulla i och med uppvärmningen. Turen har de senaste åren besparat Floridas mest tätbefolkade områden från att träffas direkt av en orkan. Men när så sker nästa gång blir följderna allvarliga.

En tredjedel av byggnaderna i Miami-Dade county riskerar att förstöras vid en kategori 5 orkan.

Men vattenhöjningen och jorderosionen är ändå det på sikt största hotet. Redan i dag ersätts sand för mångmiljonbelopp längs de vackra stränderna som annars skulle förlora sin charm. Delar av Florida Keys kan vara helt borta inom 20 år.

Vissa studier hävdar att det berömda Art deco-distriktet i Miami South Beach står under vatten om 30 år.

När jag frågar Amy Knowles om människor kommer att kunna leva i Miami Beach om 30-50 år låter inte svaret särskilt övertygande.

– Vi gör vad vi kan för att det ska bli möjligt.

ANNONS EXTERN LÄNK

Just nu upp till 50 % på utvalda glas hos Cervera – handla här

Cervera

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Presidentvalet i USA 2020

Klimatförändringar

Miami Beach

Florida

Klimathotet

Översvämningar