Siffrorna avslöjar: Här är åldrarna på covidpatienter på iva

Det rapporteras oftare att allt fler yngre coronapatienter vårdas på iva. Vi har grävt i siffrorna för att se hur det ser ut.

Se vårddygnen – för varje åldersgrupp
Vaccinationen ger tydlig effekt
Diagram över antal inlagda individer – vecka för vecka