Uppsala kommun, SLU och Akademiska hus i mångmiljonaffär

Publicerad:
SLU:s campus i Uppsala.
Foto: Mark Harris/SLU
SLU:s campus i Uppsala.

NYHETER

Uppsala kommun, SLU och Akademiska hus presenterade på tisdagsmorgonen en mångmiljonaffär värd 167 miljoner kronor för utbyggnaden av Uppsalas södra stadsdelar.

– Det här är ett viktigt steg för att genomföra Uppsalapaketet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Efter stort hemlighetsmakeri kallade Uppsala kommun till en presskonferens på tisdagsförmiddagen.

På plats fanns representanter från Uppsala kommun, SLU och Akademiska hus för att presentera en ny mångmiljonaffär och en viktig pusselbit i genomförandet av Uppsalapaketet.

Överenskommelsen, i form av ett intentionsavtal, omfattar bland annat byten och köp av mark nordväst om SLU:s campus och ett område söder om Nåntuna öster om Fyrisån. Uppsala kommun kommer att köpa mark som idag ägs av staten och förvaltas av SLU. Hela affären, som är värd 167 miljoner kronor, ska öppna för mer åkermark än tidigare planerat.

– Jag är väldigt glad att vi har hittat en lösning där vi bevarar mer åkermark än i tidigare planer. På det här sättet säkrar vi naturmiljön och SLU:s forskning samtidigt som delar av området kan utvecklas med bostäder och en modern kollektivtrafik. Det här är ett viktigt steg för att genomföra Uppsalapaketet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Foto: Uppsala kommun
Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

En ren bytesaffär mellan SLU och Akademiska hus

I området kring Ultuna planeras det för minst 4 900 bostäder och flera verksamhetslokaler, bland annat för företagssatsningen Green Innovation Park. På den östra sidan av Fyrisån, söder om Nåntuna, planeras ytterligare cirka 2 300 nya bostäder. Överenskommelsen mellan SLU och kommunen omfattar också en ny bro över Fyrisån för framtida kollektiv-, gång och cykeltrafik.

Överenskommelsen innefattar också en ren bytesaffär där SLU och Akademiska Hus byter mark med varandra.

– Vi har kommit fram till en överenskommelse som fungerar för oss, samtidigt som vi tar ett ansvar för Uppsalas utveckling. Det kommer att bli en stor förändring, men vi bedömer att vi har behållit den unika mark som vi behöver för att bedriva undervisning och forskning idag, säger Maria Knutson Wedel, rektor SLU.

Slutgiltigt godkännande först i höst

Beslut om godkännande av intentionsavtalet har tagits i kommunstyrelsen och i SLU:s styrelse. När det gäller beslut i Akademiska Hus styrelse kommer ett besked senare under våren, därefter ska också överenskommelsen behandlas av regeringen som förväntas kunna lämna ett beslut under hösten 2020.

Publicerad: