Flyktingflytt till nästintill öde ö stoppas

Av: TT

Publicerad:
Internationella domstolen i Haag har beordrat Myanmar att upphöra med förföljelse av minoriteten rohingya. Bangladesh, som tagit emot många flyktingar, verkar backa från planen att förflytta dem till en nästintill obebodd ö. Arkivbild.
Foto: Peter Dejong/AP/TT
Internationella domstolen i Haag har beordrat Myanmar att upphöra med förföljelse av minoriteten rohingya. Bangladesh, som tagit emot många flyktingar, verkar backa från planen att förflytta dem till en nästintill obebodd ö. Arkivbild.

Bangladesh regering tycks backa från en kontroversiell plan att flytta rohingyaflyktingar från Myanmar till en ö timmars båtfärd från kusten.

Förslaget innebar att 100 000 rohingyer skulle tvingas till ön Bhasan Char i Bengaliska viken, en ö som FN ser som närmast obeboelig.

– Vi har inte fattat slutgiltigt beslut men vi är inte längre intresserade av att flytta dem dit, säger Enamur Rahman, minister för katastrofhjälp. Han säger att man diskuterar med bland annat Kina om att finna alternativa lösningar, trots att anläggningar redan byggts på den nästintill obebodda ön.

Det finns omkring en miljon rohingyaflyktingar i Bangladesh. Internationella domstolen ICJ har beordrat Myanmar att upphöra med förföljelsen av den till stor del muslimska minoriteten.

Publicerad: