Genen ökar risken för demens – och svår coronasjukdom

Så många svenskar bär på dubbelgenen

Studien fokuserar på genen ApoE och en av varianterna, kallad E4, som påverkar kolesterolnivåer och ökar risken för hjärtsjukdomar och inte minst demenssjukdomar som Alzheimers.