Färre avrättningar – men inte överallt

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: Amr Nabil/AP/TT
En medlem av Muslimska brödraskapet vinkar från försvarsfållan i en rättegång vid ett fängelse i Kairo. I höstas dömdes en stor grupp fångar till döden för att ha försökt fly från samma fängelse. Arkivbild.

NYHETER

Färre dödsdömda människor avrättades världen över under pandemiåret 2020.

Men på sina håll var skarprättarna ovanligt aktiva, enligt Amnesty International. Och i Kina, där mörkertalet tros vara enormt, finns minst en person som gjort sig skyldig till smittskyddsöverträdelser bland de avrättade.

18 olika länder avslutade sammanlagt minst 483 personers liv under fjolåret, enligt människorättsorganisationens sammanställning. Dessa personer halshöggs, sköts, hängdes eller gavs dödliga elstötar eller gift.

Mörkertalet bedöms vara jämförelsevis enormt. Kina antas sedan länge vara det land som avrättar allra flest människor – enligt Amnesty är det sannolikt tusentals varje år – men omvärlden har svårt att följa detta då det sker under största sekretess, som statshemligheter.

I åtminstone ett känt fall dömdes en man till döden inom ramen för Kinas insatser mot överträdelser av strikta smittskyddsåtgärder, ett straff som även verkställdes.

Egyptiska massavrättningar

Frånsett Kina utfördes den överväldigande majoriteten av alla avrättningar 2020 i fyra länder i Mellanöstern: Iran, Egypten, Irak och Saudiarabien.

Egypten var särskilt aktivt. Antalet människor som togs av daga av den egyptiska staten var mer än tre gånger så högt jämfört med året innan. Bara under oktober och november avrättades 57 personer som dömts till döden till följd av ett försök till massflykt från ett fängelse i Kairo. Under hela året utfördes 107 avrättningar i landet.

Saudiarabien och Irak räknas in bland de mest aktiva avrättarstaterna – trots att antalet avrättningar sjönk drastiskt i bägge länderna mellan 2019 och 2020.

"Oroväckande beslutsamt"

Amnesty noterar också att USA:s tidigare regering återupptog federala avrättningar, efter det att inget sådant dödsstraff hade verkställts på 17 år. Även Indien, Oman, Qatar och Taiwan utförde avrättningar efter längre pauser.

"När världen fokuserade på att hitta sätt att rädda liv undan covid-19 visade flera regeringar upp en oroväckande beslutsamhet att alldeles oavsett ta till dödsstraffet och avrätta människor", säger Amnesty Internationals nytillträdda generalsekreterare, FN:s tidigare människorättsrapportör Agnès Callamard, enligt ett pressmeddelande.

Publicerad: