Svaret som fortfarande saknas – tvåtimmarsluckan

En lucka på två timmar under mordkvällen måste förklaras

Fanns vapnet på kontoret?

Hämtades vapnet i taxi?

Fick han hjälp?